Geachte,

In ons ziekenhuis werd contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste één overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten spoedgevallen. Contactregistratie werd ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, foto’s of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst nucleaire geneeskunde).

Daarom dient u zich telkens vóór het ambulant contact (consultatie, bloedafname, foto/scan radiologie of foto/scan nucleaire geneeskunde) eerst aan te melden bij de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis. Na de inschrijving krijgt u een aantal patiëntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Werkwijze :
1. U gaat naar de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis
2. U meldt zich aan via de kiosk met uw identiteitskaart.
    - Als uw gegevens nog correct zijn en u hebt reeds een afspraak zal u patiëntenetiketten ontvangen om aan de betrokken zorgverstrekker te overhandigen.
    - Indien uw gegevens onvolledig of niet correct zijn, of wij hebben nog bijkomende vragen krijgt u een etiket met een nummer op. U neemt plaats in de wachtzaal. Als op het televisiescherm uw ticketnummer verschijnt, dan gaat u naar het aangegeven loket.
3. U gaat naar uw afspraak (consultatie, onderzoek (scan/foto) en/of bloedafname)
4. U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Indien u zich niet aanmeldt met een identiteitskaart zal u ook tevens een etiket krijgen om u aan te melden bij een medewerker van dienst Inschrijvingen

Mogen wij u vragen om 20 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn ? U moet rekening houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om u in te schrijven.

nieuws

Nieuws

Infosessies voor kinderen en tieners met overgewicht
1/03/2018

Steeds meer kinderen hebben te kampen met overgewicht, op steeds jongere leeftijd. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling, aangezien overgewicht een groot risico vormt voor de gezondheid. We worden overspoeld met goed bedoelde adviezen via media en reclame, die we met grote motivatie proberen op te volgen, maar die vaak niet leiden tot een blijvend resultaat. Uit onderzoek blijkt dat een multidisciplinaire be-handelingsvorm voor kinderen met overgewicht op lange termijn de beste resultaten oplevert. 

 

 

Behandelprogramma

Het programma ‘Maatjes in balans’ is bedoeld voor kinderen met overgewicht tussen 8 en 12 jaar. Voor jongeren tussen 12 en 16 jaar bieden we een vergelijkbaar programma ‘Makkers in balans’ aan.

Met dit behandelprogramma wordt gestreefd naar gewichtscontrole of matig gewichtsverlies afhankelijk van de groeiverwachting. In het programma ligt de nadruk op het aanleren van een gezonde levensstijl die levenslang kan worden volgehouden. Een kind hoeft niet te diëten!

Het programma van onze maatjes/makkers in balans werd recent wetenschappelijk werd onderzocht. De resultaten zijn duidelijk dat dit zorgprogramma effectief werkt.  

Inhoud van het programma

Daar de ouders belangrijke sleutelfiguren zijn in de behandeling van overgewicht, betrekken wij hen ook in het behandelingsproces.  Voor de ouders vinden 9 groepsbijeenkomsten plaats waarop tips omtrent voeding, lichaamsbeweging en opvoeding gegeven worden. Voeding en opvoeding kunnen immers niet los van elkaar worden gezien. Als ouders staat u model voor uw eet- en beweeggewoonten. U staat in voor de boodschappen en het bereiden van de maaltijden. Als ouder bepaal je wat, waar en wanneer er gegeten wordt.

De kinderen worden gedurende 16 weken iedere woensdagmiddag via sport en spel aan het bewegen gezet. Zo ervaren ze dat bewegen aangenaam kan zijn. Tijdens de sessies leren ze heel wat over gezond eten en bewegen. Zo kan de jongere op een speelse manier gemotiveerd worden om een gezonde levensstijl en voedingsgewoonten aan te nemen.

Zowel de ouderbijeenkomsten als de sessies met de kinderen worden begeleid door een bewegingstherapeut en voedingsdeskundige en/of psychologe.

Het programma wordt individueel bijgestuurd tijdens de individuele nabesprekingen met ouders en kind welke om de vier weken georganiseerd worden.

Na deze 16 weken vinden nog 6 maandelijks opvolgsessies plaats om de jongere blijvend te motiveren in zijn hernieuwde levensstijl.

Voorafgaand aan het programma vindt er een intakegesprek met de ouders en de jongere plaats zowel bij de pediater, diëtiste, bewegingstherapeute als psychologe met bijhorende onderzoeken. Deze onderzoeken worden op het einde van het 10-maandelijks programma herhaald ter evaluatie.

Na afloop van het programma blijft een regelmatige controle aangewezen. Dit kan bij de therapeuten van het team, bij de huisarts of CLB-arts of –verpleegkundige.

 

Tijdstip en locatie van het programma

Het programma zelf vindt plaats in het AZ Alma, campus eeklo, op woensdagmiddag. De bewegings-therapie kan op alternatieve locaties (sporthal, zwembad,…) plaatsvinden in de buurt van het ziekenhuis. Een nieuwe reeks start op na de Paasvakantie! 

 

 

Gratis infosessie

Op woensdag 7 maart en woensdag 21 maart, telkens om 16u, organiseren we een gratis en vrijblijvende infosessie hierover in AZ Alma te Eeklo. 

De behandelingsmethode, kostprijs en wederzijdse verwachtingen worden er toegelicht. 

Meer info en inschrijven via maatjesinbalans@azalma.be 

nieuwsoverzicht
laatste wijziging 18/03/2017
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2018