Documenten

Algemene infobrochure

De studenten die stage lopen in AZ Alma kunnen hier de studentenbrochure raadplegen. In deze brochure vindt u algemene informatie terug over het ziekenhuis. Verder vindt u er ook de procedures omtrent ziekte, arbeidsongevallen, badges, kleedkastjes, terug.

Stagemappen per afdeling

De specifieke informatie over uw dienst kunt u terug vinden in de stagemappen van de betreffende dienst. U vindt hier meer informatie over de uit te voeren taken.

Werkpost fiches en risico analyse

Het is ook belangrijk dat u op de hoogte bent van de mogelijke risico's van de dienst waar u stage loopt en dat u de veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Naast de risico's vindt u hier ook de preventiemaatregelen terug.

Feedbackformulier studenten

In AZ Alma gebruiken wij een uniform feedbackformulier voor alle studenten van de verschillende scholen verpleegkunde.

Gelieve dit document (PDF of WORD) mee te brengen op de eerste dag van uw stage en uw doelstellingen op pagina 2 vooraf in te vullen.

 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2017