Medische Beeldvorming

De dienst Medische Beeldvorming van AZ Alma is op 8 december 2015 overgeschakeld naar een volledig digitale distributie van beelden en verslagen, en dit zowel in campus sijsele als in campus eeklo.

Als zorgprofessional krijgt u toegang tot het Huisartsenportaal van het AZ Alma via de website https://vna.azalma.be/PatientList

Via dit portaal hebt u toegang tot alle onderzoeken en verslagen medische beeldvorming die door u zijn aangevraagd.
De volledige handleiding van deze beeldenviewer vindt u in de beeldenviewer.

AZ Alma is op 5 november 2015 overgestapt naar een nieuw PACS (systeem waarin digitale beelden worden bewaard). De historische onderzoeken (uit het vorig PACS) worden momenteel (status d.d. 8/12/2015) anti-chronologisch naar dit nieuwe platform gemigreerd. Op heden (status d.d. 8/12/2015) zijn alle onderzoeken van 2015 t.e.m. 2013 beschikbaar.

De nieuwe verslagen zijn beschikbaar van zodra ze door de radioloog zijn gevalideerd.

Omwille van veiligheidsredenen dient u eenmalig de helpdesk ICT van het AZ Alma te contacteren voor het bekomen van uw gebruikersnaam en initieel wachtwoord. U kunt de helpdesk ICT hiervoor bereiken tijdens de kantooruren (werkdagen van 9.00-17.00 uur) op het nummer 050 72 84 40. Het initieel wachtwoord dient u tijdens uw eerste aanmelding te wijzigen in een persoonlijk wachtwoord.

De verslagen worden uiteraard ook via Medibridge of Mediring elektronisch doorgestuurd.

Indien u met CoZo werkt zijn de onderzoeken ook via CoZo en d.m.v. dezelfde beeldenviewer bevraagbaar.

 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2017