Vrijwilligerswerking


Zingeving met en voor anderen
Ons aanbod
Onze activiteiten

Zingeving, met en voor anderen

De vrijwilliger is iemand met een warm hart die zich belangeloos inzet voor onze zieken en tegemoet komt aan de noden en de wensen van de zorgbehoevende en zijn familie. Een vrijwilliger is uniek met zijn eigen capaciteiten en kwaliteiten.

Door zijn toegewijde gedrevenheid, passie en geduld betekent de vrijwilliger een meerwaarde voor het ziekenhuis.

We helpen vrijwilligers graag om binnen ons ziekenhuis te zoeken naar een zinvolle activiteit waarin zij samen met anderen voor onze zieken en hun familie veel kunnen betekenen.

In die zin worden vrijwilligers zoveel mogelijk ingezet op plaatsen waar zij, door hun gevarieerd aanbod van diensten, een extraatje betekenen bovenop de professionele inzet van medici, paramedici en anderen.

Ons aanbod

Samen met de coŲrdinator wordt nagegaan welke activiteiten bij uw interessesfeer aansluiten. We stellen in die zin ook een haalbare uurregeling vast.

Er wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin doelstelling, verzekering, zwijgplicht en onkostenvergoeding vervat zijn.

Op weg van en naar het ziekenhuis bent u verzekerd tegen lichamelijke schade en burgerlijke aansprakelijkheid.

De afsprakennota omvat de aard, de frequentie en de omvang van het vrijwilligerswerk. Ook de proefperiode, tijdsbesteding, inspraak en vorming worden hierdoor geregeld.

Er wordt duidelijk afgesproken wat binnen de geplande activiteiten mag en niet mag.

We engageren ons tot het organiseren en ondersteunen van vorming. Ook informele initiatieven sluiten hierbij aan.

Onze activiteiten

In het AZ Alma willen we met onze vrijwilligers-werking een meerwaarde bieden voor de zieken en hun familie. We plaatsen de patiŽnt centraal en willen de volgende activiteiten aanbieden:

  • Onthalen en begeleiden van patiŽnten doorheen het ziekenhuis
  • Begeleiden van patiŽnten bij ontslag
  • Hulp bieden bij activiteiten en maaltijdbegeleiding
  • Ondersteunen van socio-culturele activiteiten voor onze oudere patiŽnten
  • Bezorgen van kranten en tijdschriften aan bed van de patiŽnt
  • Geven van emotionele ondersteuning door een troostend woord, een leuke babbel
  • Voorlezen uit krant of tijdschrift
  • Wandelen met patiŽnten, al dan niet in een rolwagen
  • Schikken van kamers, bloemenÖ
  • Uw interesses kunnen wellicht uitgroeien tot nieuwe vrijwilligersinitiatieven.

Praktisch

Heeft u vragen omtrent vrijwilligerswerking in ons ziekenhuis of bent u bereid zich als vrijwilliger te engageren, neem dan vrijblijvend contact op met onze:

CoŲrdinator vrijwilligerswerking
campus Sijsele Tel. 050 72 84 94
campus Eeklo Tel. 09 376 05 77
e-mail:
 Oproep vrijwilligerswerk [ 72 KB - PDF]
 Brochure vrijwilligers [ 515 KB - PDF]

Vacatures

Voor recente vacatures kan u steeds terecht op de jobsite van AZ Alma

 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2017