contact huisarts

De complexiteit van een organisatie van een ziekenhuis is groot. Heel wat medewerkers zijn betrokken bij de verzorging van de patiŽnt. Wij streven ernaar de dienstverlening voor u als huisarts en voor de patiŽnt zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Het is echter onvermijdelijk dat er zich soms situaties voordoen in het ziekenhuis, die voor verbetering of aanpassing vatbaar zijn.

Als u klachten of problemen zou hebben, willen wij u adviseren om deze zo vlug mogelijk met de rechtstreeks betrokkenen - arts, (hoofd)verpleegkundige of andere medewerkers - te bespreken.

Indien u als huisarts vindt dat u de directie zelf van bepaalde feiten op de hoogte moet brengen, kan dit via de hoofdarts langs de volgende weg : of gericht aan de hoofdarts, per fax op 050 72 80 12, telefonisch op 09 376 07 47 of per adres op:

AZ Alma
campus sijsele
Gentse Steenweg 132
8340 Sijsele-Damme
AZ Alma
campus eeklo
Moeie 18
9900 Eeklo

Wij engageren ons om alle schriftelijk geformuleerde klachten te onderzoeken en u hierover in te lichten.

 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2017