Geachte,

In ons ziekenhuis werd contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste één overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten spoedgevallen. Contactregistratie werd ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, foto’s of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst nucleaire geneeskunde).

Daarom dient u zich telkens vóór het ambulant contact (consultatie, bloedafname, foto/scan radiologie of foto/scan nucleaire geneeskunde) eerst aan te melden bij de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis. Na de inschrijving krijgt u een aantal patiëntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Werkwijze :
1. U gaat naar de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis
2. U meldt zich aan via de kiosk met uw identiteitskaart.
    - Als uw gegevens nog correct zijn en u hebt reeds een afspraak zal u patiëntenetiketten ontvangen om aan de betrokken zorgverstrekker te overhandigen.
    - Indien uw gegevens onvolledig of niet correct zijn, of wij hebben nog bijkomende vragen krijgt u een etiket met een nummer op. U neemt plaats in de wachtzaal. Als op het televisiescherm uw ticketnummer verschijnt, dan gaat u naar het aangegeven loket.
3. U gaat naar uw afspraak (consultatie, onderzoek (scan/foto) en/of bloedafname)
4. U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Indien u zich niet aanmeldt met een identiteitskaart zal u ook tevens een etiket krijgen om u aan te melden bij een medewerker van dienst Inschrijvingen

Mogen wij u vragen om 20 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn ? U moet rekening houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om u in te schrijven.

patienten - indicatoren

Borstkanker

In België is, net als in Europa, borstkanker de meest voorkomende oorzaak van overlijden door kanker bij vrouwen. De kwaliteit van de zorg voor borstkankerpatiënten gaat evenwel in stijgende lijn. Binnen het Vlaams Indicatoren Project voor Patiënten en Professionals (VIP²), een initiatief van de Vlaamse overheid, de ziekenhuiskoepels en de Vlaamse vereniging van hoofdartsen, werden 13 indicatoren vastgelegd die de kwaliteit van de zorgverlening in kaart brengen. Ook AZ Alma gebruikt deze set van indicatoren, waarin de diverse stappen van het zorgproces zijn opgenomen.
Wanneer u op elk van de hieronder vermelde indicatoren klikt, krijgt u telkens naast het resultaat een definitie van de indicator met een korte duiding.

 indicatorresultaat AZ Almastreefcijfer
B1Bepaling van oestrogeen-, progesteron- en HER2-receptorstatus100 %90-100%
Omschrijving van de indicatorAandeel van patiënten met invasieve borstkanker waarbij een oestrogeen-, progesteron- en/of HER2-statusbepaling werd uitgevoerd vóór enige systemische behandeling. De hormoonreceptorstatus is bepalend voor de prognose en het type behandeling van het gezwel.
Resultaat AZ Alma
Aantal : 75
Totaal : 75
Percent : 100%
Duiding door AZ Alma bij de resultatenBij alle patiënten opgevolgd in AZ Alma werd de hormoonreceptorstatus vóór de start van de behandeling bepaald. Dit is een optimaal resultaat.
Actieplan van AZ Alma
actietiming
Het huidig beleid wordt verder gezet.
 terug naar overzicht
B2Voorafgaande cytologische of histologische beoordeling39,5 %80-95%
Omschrijving van de indicatorAandeel vrouwen met een invasieve borstkanker waarbij een cytologische en/of histologische beoordeling van maligniteit gebeurde vóór de eerste chirurgische ingreep. De cytologische (celtype) en/of histologische (weefseltype) bepaling gebeurt door middel van een borstpunctie, en helpt mee de correcte diagnose te stellen.
Resultaat AZ Alma
Aantal : 30
Totaal : 76
Percent : 39,5%
Duiding door AZ Alma bij de resultatenDit resultaat is matig in de geobserveerde periode (2007-2008).
Actieplan van AZ Alma
actietiming
Het percentage patiënten waarbij vóór de eerste chirurgische ingreep een borstpunctie wordt uitgevoerd, is inmiddels gestegen door een goede samenwerking tussen gynaecologen, radiologen en oncologen.
 terug naar overzicht
B3Two-view mammografie en echografie100 %90-100%
Omschrijving van de indicatorAandeel van cStadium I-III patiënten met borstkanker die een mammografie en/of borstechografie kregen binnen drie maanden vóór de eerste chirurgische ingreep (zonder neo-adjuvante therapie).
Resultaat AZ Alma
Aantal : 2
Totaal : 2
Percent : 100%
Duiding door AZ Alma bij de resultatenBij alle patiënten werd een mammografie en/of echografie uitgevoerd vóór de eerste chirurgische ingreep. Dit is een optimaal resultaat.
Actieplan van AZ Alma
actietiming
Het huidig beleid wordt verder gezet.
 terug naar overzicht
B4Multidisciplinaire benadering67,5 %90-100%
Omschrijving van de indicatorAandeel vrouwen met een invasieve borstkanker, die werden besproken op een multidisciplinair teamoverleg binnen een vaste termijn na de incidentiedatum (1 maand vóór - 2 maand na). Een multidisciplinair teamoverleg is een vergadering waar alle betrokken zorgverleners, inclusief de huisarts van de patiënte, het behandelingsbeleid uitstippelen.
Resultaat AZ Alma
Aantal : 56
Totaal : 83
Percent : 67,5%
Duiding door AZ Alma bij de resultatenDit resultaat is matig in de geobserveerde periode (2007-2008).
Actieplan van AZ Alma
actietiming
De werking van onze MOC (= multidisciplinair oncologisch consult) wordt continu verbeterd door een goede samenwerking tussen alle betrokken medische displines: gynaecologen, oncologen, radiologen alsook de huisarts van de patiënte. Tevens is er een verbeterde technische omkadering, meer bepaald met de start van onze datamanager oncologie in mei 2014 die alle voorbereidingen treft voor dit overleg en alle gegevens nauwkeurig documenteert.
 terug naar overzicht
B5Radiotherapie80 %90-98%
Omschrijving van de indicatorAandeel vrouwen met een diagnose van invasieve borstkanker die radiotherapie kregen na een borstsparende ingreep. Het bestralen van de borst is in sommige gevallen een aangewezen nabehandeling.
Resultaat AZ Alma
Aantal : 28
Totaal : 35
Percent : 80%
Duiding door AZ Alma bij de resultatenDeze relatief lage waarde t.o.v. andere ziekenhuizen (80%) is het bewijs van de vroegtijdige detectie van borstkanker in ons ziekenhuis, waardoor invasieve tumoren die radiotherapie vergen na de ingreep zeldzaam zijn.
Actieplan van AZ Alma
actietiming
Dit beleid kan worden voortgezet.
 terug naar overzicht
B6Borstsparende behandelingzie duiding50-60%
Omschrijving van de indicatorAandeel vrouwen met een cStadium I en II borstkanker die een borstsparende heelkundige ingreep kregen.
Duiding door AZ Alma bij de resultatenDe precieze definitie van deze indicator alsook de brongegevens worden nagekeken door het Vlaams Indicatoren Project.
 terug naar overzicht
B7Aanvullende hormonale therapie82,9 %70-80%
Omschrijving van de indicatorAandeel vrouwen met invasieve borstkanker die hormonale therapie kregen na chirurgie. Een hormonale nabehandeling is in vele gevallen van borstkanker aangewezen.
Resultaat AZ Alma
Aantal : 63
Totaal : 76
Percent : 82,9%
Duiding door AZ Alma bij de resultatenOns ziekenhuis bereikt een resultaat boven de Vlaamse richtwaarde.
Actieplan van AZ Alma
actietiming
Het huidig beleid wordt verder gezet.
 terug naar overzicht
B8Chemotherapie27,6 %35-55%
Omschrijving van de indicatorAandeel vrouwen met invasieve borstkanker die chemotherapie kregen na chirurgie. Het toedienen van chemotherapie is in sommige gevallen een aangewezen nabehandeling.
Resultaat AZ Alma
Aantal : 21
Totaal : 76
Percent : 27,6%
Duiding door AZ Alma bij de resultatenDeze relatief lage waarde (< 30%) is het bewijs van de vroegtijdige detectie van borstkanker in ons ziekenhuis, waardoor invasieve tumoren die chemotherapie vergen na de ingreep zeldzaam zijn.
Actieplan van AZ Alma
actietiming
Het huidig beleid wordt verder gezet.
 terug naar overzicht
B9Systemische behandeling bij gemetastaseerd borstkanker50 %80-100%
Omschrijving van de indicatorAandeel vrouwen met een gemetastaseerde borstkanker die systemische therapie kregen. Het betreft hier gezwellen die uitgezaaid zijn naar andere organen.
Resultaat AZ Alma
Aantal : 1
Totaal : 2
Percent : 50%
Duiding door AZ Alma bij de resultatenDeze a priori lage waarde en het klein aantal gevallen (twee) is het bewijs van de vroegtijdige detectie van borstkanker in ons ziekenhuis, waardoor gemetastaseerde tumoren die systemische therapie vergen na de ingreep zeer zeldzaam zijn.
Actieplan van AZ Alma
actietiming
Het huidig beleid wordt verder gezet.
 terug naar overzicht
B10Neo-adjuvante systemische behandeling vóór heelkundige ingreep0 %niet bepaald
Omschrijving van de indicatorAandeel geopereerde cT2-3 cN0-1 cM0 borstkanker vrouwen die een neo-adjuvante systemische behandeling kregen. Het gaat hier om vergevorderde vormen van borstkanker.
Resultaat AZ Alma
Aantal : 0
Totaal : 2
Percent : 0%
Duiding door AZ Alma bij de resultatenDergelijke vergevorderde vormen van borstkanker worden voor behandeling verwezen naar een tertiair centrum en komen derhalve in AZ Alma praktisch niet voor.
Actieplan van AZ Alma
actietiming
Het huidig beleid wordt verder gezet.
 terug naar overzicht
B11Absolute vijfjaarsoverlevingzie duidingniet bepaald
Omschrijving van de indicatorDe geobserveerde vijfjaarsoverleving (%) van vrouwen met een diagnose van invasieve borstkanker.
Duiding door AZ Alma bij de resultatenOns resultaat bevindt zich binnen het betrouwbaarheidsinterval. Echter moet de absolute geobserveerde vijfjaarsoverleving uit wetenschappelijk oogpunt altijd gecorrigeerd worden voor leeftijd en stadium van de tumor. Wij verwijzen hier naar indicator B12.
 terug naar overzicht
B12Absolute vijfjaarsoverleving gecorrigeerd voor leeftijd en stadium81,9 %niet bepaald
Omschrijving van de indicatorDe geobserveerde vijfjaarsoverleving (%) gecorrigeerd voor leeftijd en stadium. Dit is het percentage vrouwen die vijf jaar na de diagnose van borstkanker en de start van de gepaste behandeling nog in leven zijn. Statistisch wordt dit percentage berekend voor aparte groepen in functie van de leeftijd van de vrouw en het stadium van het gezwel.
Resultaat AZ Alma
Duiding door AZ Alma bij de resultatenDit resultaat is boven de mediaan van de Vlaamse ziekenhuizen.
Actieplan van AZ Alma
actietiming
Het huidig beleid wordt verder gezet.
 terug naar overzicht
B13Relatieve vijfjaarsoverlevingzie duidingniet bepaald
Omschrijving van de indicatorDe relatieve vijfjaarsoverleving (%) van vrouwen met een diagnose van invasieve borstkanker.
Duiding door AZ Alma bij de resultatenOns resultaat bevindt zich ook hier ruim binnen het betrouwbaarheidsinterval (cf. indicator B11), maar uit wetenschappelijk oogpunt is de geobserveerde vijfjaarsoverleving gecorrigeerd voor leeftijd en stadium (indicator B12) een meer waardevolle parameter.
 terug naar overzicht
laatste wijziging 16/03/2017
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2017