Geachte,

In ons ziekenhuis werd contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste één overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten spoedgevallen. Contactregistratie werd ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, foto’s of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst nucleaire geneeskunde).

Daarom dient u zich telkens vóór het ambulant contact (consultatie, bloedafname, foto/scan radiologie of foto/scan nucleaire geneeskunde) eerst aan te melden bij de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis. Na de inschrijving krijgt u een aantal patiëntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Werkwijze :
1. U gaat naar de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis
2. U meldt zich aan via de kiosk met uw identiteitskaart.
    - Als uw gegevens nog correct zijn en u hebt reeds een afspraak zal u patiëntenetiketten ontvangen om aan de betrokken zorgverstrekker te overhandigen.
    - Indien uw gegevens onvolledig of niet correct zijn, of wij hebben nog bijkomende vragen krijgt u een etiket met een nummer op. U neemt plaats in de wachtzaal. Als op het televisiescherm uw ticketnummer verschijnt, dan gaat u naar het aangegeven loket.
3. U gaat naar uw afspraak (consultatie, onderzoek (scan/foto) en/of bloedafname)
4. U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Indien u zich niet aanmeldt met een identiteitskaart zal u ook tevens een etiket krijgen om u aan te melden bij een medewerker van dienst Inschrijvingen

Mogen wij u vragen om 20 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn ? U moet rekening houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om u in te schrijven.

raadplegingen - teams en centra - pijnkliniek

Pijnkliniek

Waarom een pijnkliniek?

In de pijnkliniek wordt pijnbehandeling aangeboden bij patiënten  met rug- en nekpijn, al dan niet uitstralend in een lidmaat, alsook aan patiënten  met chronische pijn van diverse oorsprong.

Chronische pijn

De pijnkliniek biedt patiënten en hun verwijzers de mogelijkheid het pijnprobleem in een zo ruim mogelijk kader te laten evalueren. Een nauwkeurige diagnostiek staat hierbij centraal.

Veel aandacht wordt besteed aan de initiatie-raadpleging en aan een multidisciplinaire benadering van het pijnprobleem zowel diagnostisch als therapeutisch.

Acute pijn

Pijnbehandeling bij patiënten  die door een aandoening of behandeling lijden aan acute pijn is eerst en vooral een humaan ethische opdracht.

Goed uitgevoerde acute pijnbestrijding bespoedigt de revalidatie, vermindert het aantal complicaties, verkort het ziekenhuisverblijf en speelt een belangrijke rol in het voorkomen van de evolutie naar een chronisch pijnsyndroom.

Het team

De pijnkliniek wordt gecoördineerd door twee artsen

Artsen
Dr. Annelies Leliaert
Dr. Jan Maeyaert

De pijnkliniek werkt eveneens in multidisciplinair verband samen met een neuroloog, een revalidatie-arts, een neurochirurg, een orthopedist en een oncoloog. De pijnkliniek kan ook een beroep doen op de inzet van een specifieke pijnverpleegkundige, een klinisch psychologe en een sociaal assistente.

Hoe contacteer ik de pijnkliniek?

Locatie: Ringlaan 15
9900 Eeklo
Tel: 09 310 04 56
Fax: 09 310 04 57
E-mail: secr.pijntherapie@azalma.be
info@pijnkliniek-eeklo.be
Website: www.pijnkliniek-eeklo.be

Raadplegingen enkel na afspraak

Voormiddag Namiddag
Maandag Dr. J. Maeyaert Dr. J. Maeyaert
Dinsdag Dr. A. Leliaert Dr. A. Leliaert
Woensdag Dr. J. Maeyaert
Donderdag Dr. J. Maeyaert Dr. A. Leliaert
Vrijdag Dr. J. Maeyaert Dr. A. Leliaert

Voor meer informatie

laatste wijziging 6/04/2017
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2018