Geachte,

In ons ziekenhuis werd contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste één overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten spoedgevallen. Contactregistratie werd ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, foto’s of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst nucleaire geneeskunde).

Daarom dient u zich telkens vóór het ambulant contact (consultatie, bloedafname, foto/scan radiologie of foto/scan nucleaire geneeskunde) eerst aan te melden bij de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis. Na de inschrijving krijgt u een aantal patiëntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Werkwijze :
1. U gaat naar de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis
2. U meldt zich aan via de kiosk met uw identiteitskaart.
    - Als uw gegevens nog correct zijn en u hebt reeds een afspraak zal u patiëntenetiketten ontvangen om aan de betrokken zorgverstrekker te overhandigen.
    - Indien uw gegevens onvolledig of niet correct zijn, of wij hebben nog bijkomende vragen krijgt u een etiket met een nummer op. U neemt plaats in de wachtzaal. Als op het televisiescherm uw ticketnummer verschijnt, dan gaat u naar het aangegeven loket.
3. U gaat naar uw afspraak (consultatie, onderzoek (scan/foto) en/of bloedafname)
4. U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Indien u zich niet aanmeldt met een identiteitskaart zal u ook tevens een etiket krijgen om u aan te melden bij een medewerker van dienst Inschrijvingen

Mogen wij u vragen om 20 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn ? U moet rekening houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om u in te schrijven.

raadplegingen - teams en centra - MPC

Multidisciplinair pijncentrum

Wat is het multidisciplinair pijncentrum

Het multidisciplinair pijncentrum (MPC) van het AZ Alma richt zich op 2 groepen mensen met pijn: mensen met subacute pijn en mensen met chronische pijn.

 • Een eerste groep zijn mensen met subacute pijn, met name pijn die sinds verschillende weken aanhoudt en eventueel slechts weinig inwerkt op het functioneringsvermogen van de patiënt, maar die een risico op verergering op middellange termijn inhoudt dat is vastgesteld via de aanwezigheid van «yellow flags» (= kritische psychosociale factoren die het risico op evolutie naar chronische pijn verhogen zoals angst, depressie, ernstige sociale en familiale moeilijkheden, …).
 • Een tweede groep zijn mensen met chronische pijn (= pijn die minstens 3 maanden aanhoudt) die het functioneren beduidend beperkt.

Het MPC verenigt een team van verschillende artsen en therapeuten, elk met hun eigen specialisatie. Naast het onderzoeken van het medische luik, wordt ook gekeken welke psychosociale factoren mogelijks een invloed kunnen hebben op de pijn. Vanuit de verschillende specialismen wordt getracht een antwoord te bieden op de aanhoudende pijnproblematiek.

Teamleden

a) Kernteam
Specialiteit Naam Telefoon

Geneesheer anesthesist
met bijzondere bekwaamheid in de pijntherapie

Dr. Jan Maeyaert

Dr. Annelies Leliaert

09 310 04 56

Geneesheer specialist
in de fysische geneeskunde en revalidatie

Dr. Mieke Van Vlaenderen

09 310 04 34

Pijnverpleegkundige

 

09 310 05 50

Sociaal verpleegkundige

   

Psychologe

   

Revalidatie: kinesitherapie & ergotherapie

 
b) Support team

Specialiteit

Naam

Telefoon

Geneesheer specialist in de neurochirurgie

Dr. Bonny Noens

09 310 06 76

Geneesheer specialist in de neuropsychiatrie

Dr. Ignace Huybrechts

09 310 04 42

Praktische informatie

Indien u een gesprek wenst met het multidisciplinair pijnteam gebeurt dit steeds op doorverwijzing van uw huisarts of arts-specialist, die een consultatie laat regelen bij een van de specialisten (pijnarts, fysisch arts) verbonden aan het kernteam van het MPC :

Secretariaat Multidisciplinair Pijncentrum tel: 09 310 05 50

Indien deze MPC-specialist oordeelt dat het MPC voor u een meerwaarde kan betekenen, wordt u door het secretariaat van het pijncentrum gecontacteerd om een geschikte datum vast te leggen om langs te komen.

Op de afgesproken dag zult u een gesprek hebben met zowel de sociaal verpleegkundige, de kinesitherapeute, de psychologe en de verpleegkundige van het pijncentrum. Elk lid van het pijnteam tracht vanuit zijn specialisme na te gaan welke factoren mogelijks een invloed hebben op uw pijn en welke mogelijke oplossingen er kunnen geboden worden.

De verkregen informatie wordt nadien besproken tijdens een multidisciplinair overleg waar ook de gespecialiseerde artsen van het pijncentrum aanwezig zijn. Het multidisciplinair verslag hiervan zal aan uw huisarts bezorgd worden. Indien u werd doorverwezen door uw arts-specialist zal ook aan deze arts het multidisciplinaire verslag bezorgd worden. Onze secretaresse zal u op de hoogte brengen of u de resultaten van het multidisciplinair overleg met uw huisarts kunt bespreken, of dat u aansluitend best eerst nog eens op consultatie komt bij uw doorverwijzend arts-specialist.

Behandelmogelijkheden

 • Medicamenteuze opvolging
 • Individuele psychologische begeleiding
 • Individuele sociale opvolging
 • Doorverwijzing naar andere revalidatiemogelijkheden binnen of buiten het ziekenhuis
 • Multidisciplinair behandelprogramma bij chronische pijn:
  • Pijneducatie
  • Kwaliteitsvol leven met pijn
  • Tai Chi
  • Conditie
  • Relaxatie
  • Workshop Pijn en Werk
  • Workshop Pijn en Medicatie
  • Workshop Ergonomie

Kostprijs

 • Het consult bij uw arts-specialist zal aangerekend worden volgens de gebruikelijke tarieven.
 • Het gesprek binnen het multidisciplinair pijncentrum is volledig gratis.
 • De kostprijs voor verdere behandeling is afhankelijk van het door u verkozen traject en zal tijdig aan u meegedeeld worden.

Vragen over het multidisciplinair pijncentrum?

Indien u bijkomende informatie wenst betreffende de werking van het multidisciplinair pijncentrum kunt u steeds contact opnemen met het secretariaat van het MPC.

Let wel, u komt steeds na doorverwijzing van uw huisarts of arts-specialist bij ons terecht.
Op onderstaand nummer kunt u geen rechtstreekse afspraken maken.

Locatie: AZ Alma
Ringlaan 15
9900 Eeklo
Tel: 09 310 05 50
E-mail:  secretariaat.mpc@azalma.be
laatste wijziging 6/04/2017
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2018