Geachte,

In ons ziekenhuis werd contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste één overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten spoedgevallen. Contactregistratie werd ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, foto’s of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst nucleaire geneeskunde).

Daarom dient u zich telkens vóór het ambulant contact (consultatie, bloedafname, foto/scan radiologie of foto/scan nucleaire geneeskunde) eerst aan te melden bij de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis. Na de inschrijving krijgt u een aantal patiëntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Werkwijze :
1. U gaat naar de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis
2. U meldt zich aan via de kiosk met uw identiteitskaart.
    - Als uw gegevens nog correct zijn en u hebt reeds een afspraak zal u patiëntenetiketten ontvangen om aan de betrokken zorgverstrekker te overhandigen.
    - Indien uw gegevens onvolledig of niet correct zijn, of wij hebben nog bijkomende vragen krijgt u een etiket met een nummer op. U neemt plaats in de wachtzaal. Als op het televisiescherm uw ticketnummer verschijnt, dan gaat u naar het aangegeven loket.
3. U gaat naar uw afspraak (consultatie, onderzoek (scan/foto) en/of bloedafname)
4. U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Indien u zich niet aanmeldt met een identiteitskaart zal u ook tevens een etiket krijgen om u aan te melden bij een medewerker van dienst Inschrijvingen

Mogen wij u vragen om 20 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn ? U moet rekening houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om u in te schrijven.

AZ Alma - Eeklo - Sijsele

Wat is MS/ ALS?

Wat is MS?

MS is een chronische degeneratieve ontstekingsziekte van het centraal zenuwstelsel (de hersenen en het ruggenmerg) en is ondanks wereldwijde inspanningen voor wetenschappelijk onderzoek, nog steeds ongeneeslijk. De oorzaken zijn niet gekend. MS komt in verschillende vormen voor, wat de ziekte niet voorspelbaar maakt alsook niet toelaat ‘een standaardbehandeling’ voorop te stellen.

Vaak voorkomende klachten bij MS zijn extreme vermoeidheid, problemen met het zicht, krachtsvermindering in armen of benen, spasticiteit, coördinatie- en evenwichtsproblemen, gevoelsstoornissen, blaas- en darmklachten, seksuele stoornissen, geheugen- en concentratieproblemen.

In België leven er naar schatting zo’n 10.000 personen met Multiple Sclerose (MS), dat is ongeveer 1 op 1.000 personen. Elk jaar groeit de populatie aan met zowat 450 nieuwe personen met MS. De diagnosetechnieken verfijnen alsmaar, waardoor de ziekte sneller en dus op jongere leeftijd wordt opgespoord. Ze duikt meestal op bij mensen tussen 25 en 45jaar.

Wat is ALS?

ALS is een neuromusculaire niet besmettelijke aandoening die in elke spiergroep kan beginnen en waarvan de oorzaak nog niet met zekerheid is vastgesteld. Evenmin is een afdoende behandeling of preventiemethode momenteel gekend.

Het is een ongeneeslijke, progressieve aandoening van de motorische zenuwcellen en zenuwbanen in de hersenstam en in het ruggenmerg. ALS leidt tot krachtsverlies van de extremiteiten, romp en ademhalingsspieren en van de slik-, kauw- en spraakspieren.

Ook bij ALS worden vaak jonge mensen getroffen. ALS treft ongeveer 6 tot 7 mensen op 100.000 en komt overal ter wereld voor. De meeste krijgen ALS tussen 50 en 75jaar maar er zijn ook tieners met ALS. Mannen worden frequenter getroffen dan vrouwen.

De diagnose kan alleen worden gesteld nadat andere neurologische aandoeningen zijn uitgesloten. Het verloop van de ziekte is progressief maar de evolutie varieert van persoon tot persoon. In België lijden continu ongeveer 800 à 1.000 mensen aan ALS. Jaarlijks overlijden er meer dan 200 patiënten en komen er minstens evenveel bij.

MS/ALS- conventie

Netwerkcoördinator MS/ALS expertisecentrum:

Van Yper Annick
09/3760779 of

Artsen:

Dr. Decoo Danny
Geneesheer - Specialist in de neurologie
09/ 310 10 43
Dr. Bruylant Kathleen
Geneesheer - Specialist in de neurologie en neurologische revalidatie
09/310 10 41

Sinds 1 april 2009 is AZ Alma erkend als een gespecialiseerd centrum voor chronische MS/ALS patiënten in Oost- en West-Vlaanderen.

Er zijn 6 erkende centra in België waarvan 4 in Vlaanderen, waar vanuit een gespecialiseerd ziekenhuis ondersteuning wordt geboden aan Woon- en Zorgcentra in de zorg voor MS/ALS patiënten. Voor de uitbouw van dit netwerk werkt AZ Alma samen met Woon- Zorgcentra Sint-Antonius in Grembergen (Dendermonde), Mariawende in Beernem en Heilig Hart in Kortrijk. Dit zorgt voor een goede geografische spreiding binnen beide provincies.

De behandeling van MS/ALS is in AZ Alma al decennia één van de kernpunten. Maar we stelden vast dat er eigenlijk geen oplossing bestond voor patiënten, die wel hulpbehoevend zijn en verzorging nodig hebben maar die nog geen WZC- leeftijd bereikt hebben.

Dit is een probleem dat lang onderkend werd maar vaak voor problemen zorgde. Door de erkenning van deze zorgnetwerken krijgen MS/ALS patiënten via dit intensieve samenwerkingsverband kwalitatieve aangepaste en gespecialiseerde zorg in deze WZC.

Niet alle MS/ALS patiënten kunnen opgenomen worden in de conventie. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten de patiënten geïncludeerd worden. Het al dan niet includeren wordt bepaald aan de hand van een FIM schaal, welke de graad van onafhankelijkheid meet. De FIM-schaal wordt afgenomen tijdens een ziekenhuisverblijf of een verblijf in een andere voorziening (vb WZC). Enkel een expertiseziekenhuis kan includeren. Voor de patiënt heeft dit voornamelijk het voordeel dat zij in een gespecialiseerd WZC terecht kunnen. Daarnaast is er een belangrijke financiële tegemoetkoming van €10 per dag in de verblijfskost van een erkend WZC.

AZ Alma

MS/ALS patiënten kunnen tijdelijk opgenomen worden in AZ Alma op de dienst SP neurologie waar er 10 erkende bedden zijn voor deze patiënten. Het betreft patiënten die nood hebben aan specifieke medische, paramedische en verpleegkundige begeleiding in combinatie met revalidatie. Alsook kunnen MS/ALS patiënten tijdelijk opgenomen worden om hun ziekteverloop te stabiliseren of als ondersteuning voor de mantelzorger in de thuissituatie. Een opname in AZ Alma kan voor alle MS/ALS patiënten , ongeacht inclusie.

Als expertiseziekenhuis verleent AZ Alma multidisciplinaire verzorging en toezicht. Het personeel wordt ondersteund en krijgt een aangepaste opleiding omtrent de zorgaspecten van een MS/ALS patiënt. Dit wordt eveneens aangeboden aan het personeel van de samenwerkende WZCÿs.

Het multidisciplinair team op de afdeling Sp-neurologie is als volgt samengesteld: neurologen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, maatschappelijk werkers en psychologen. Dit multidisciplinair team heeft als doel de patiënten zo vlot mogelijk te begeleiden. Wekelijks is er een multidisciplinair overleg waar de volledige behandeling van de patiënt van kortbij gevolgd wordt. Alsook kan de behandeling ten allen tijde aangepast worden indien nodig. De teamleden krijgen op die manier een totaalbeeld van de patiënt en zijn verblijfstraject.

Hoofdverpleegkundige SP Neurologie : Els Dhont
Tel.nr. 09/310 19 52
Sociale dienst : Sofie Van De Woestyne
Tel.nr. 09/310 14 91
 

Erkende WZC

Zoals eerder vermeld werkt AZ Alma samen met 3 erkende woon- zorgcentra.
WZC Mariawende in Beernem heeft 5 erkende bedden voor MS/ALS patiënten
WZC St-Antonius in Grembergen heeft 10 erkende bedden voor MS/ALS patiënten
WZC Heilig Hart in Kortrijk heeft 5 erkende bedden voor MS/ALS patiënten.

De MS/ALS patiënten die opgenomen worden in een erkend WZC, blijven met regelmaat opgevolgd worden door de neuroloog verbonden aan AZ Alma. Aan de hand van werkbezoeken kunnen specifieke zorgvragen gesteld worden in het belang van de patiënt.

Externe liaisonfunctie voor personen die thuis verblijven

In 2015 werd ook vanuit het FOD Volksgezondheid en het RIZIV een nieuw initiatief opgestart: ‘Externe liaisonfunctie voor personen die thuis verblijven’.

Het doel van deze liaisonfunctie is het aanbieden van gepaste ondersteuning, begeleiding en informatieverstrekking aan patiënten die thuis verblijven maar niet langer meer zelfredzaam zijn, alsook aan hun families en zorgverleners die belast zijn met hun omkadering. Deze extra ondersteuning beoogt een zo continu mogelijk, aangepast zorgtraject voor de patiënt, afgestemd op evolutie van de ziekte en hun lichamelijke en geestelijke toestand met als doel het zo lang mogelijk thuis kunnen blijven.

De liaisonfunctie wordt waargenomen door de MS-liga en de ALS-liga of kan aangevraagd worden tijdens een opname in AZ Alma.

MS-liga en ALS-liga

Binnen de zorg voor patiënten met MS en ALS werken wij nauwgezet samen met de belangenorganisaties voor personen met MS en ALS, meer bepaald de MS-liga en de ALS-liga. Beide liga’s ondersteunen de patiënt en zijn omgeving door het verstrekken van informatie en het verlenen van psychosociale begeleiding. Zij geven eveneens advies bij het aanwenden van hulpmiddelen en /of bij financiële vragen.

Zij hebben als missie het welzijn en de levenskwaliteit van personen met MS en ALS systematisch te verbeteren.

MS liga logo ALS liga logo
laatste wijziging 5/10/2017
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2018