Geachte,

In ons ziekenhuis werd contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste één overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten spoedgevallen. Contactregistratie werd ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, foto’s of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst nucleaire geneeskunde).

Daarom dient u zich telkens vóór het ambulant contact (consultatie, bloedafname, foto/scan radiologie of foto/scan nucleaire geneeskunde) eerst aan te melden bij de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis. Na de inschrijving krijgt u een aantal patiëntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Werkwijze :
1. U gaat naar de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis
2. U meldt zich aan via de kiosk met uw identiteitskaart.
    - Als uw gegevens nog correct zijn en u hebt reeds een afspraak zal u patiëntenetiketten ontvangen om aan de betrokken zorgverstrekker te overhandigen.
    - Indien uw gegevens onvolledig of niet correct zijn, of wij hebben nog bijkomende vragen krijgt u een etiket met een nummer op. U neemt plaats in de wachtzaal. Als op het televisiescherm uw ticketnummer verschijnt, dan gaat u naar het aangegeven loket.
3. U gaat naar uw afspraak (consultatie, onderzoek (scan/foto) en/of bloedafname)
4. U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Indien u zich niet aanmeldt met een identiteitskaart zal u ook tevens een etiket krijgen om u aan te melden bij een medewerker van dienst Inschrijvingen

Mogen wij u vragen om 20 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn ? U moet rekening houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om u in te schrijven.

raadplegingen - teams & centra - maatjes in balan

Maatjes in balans

Inleiding

Steeds meer kinderen hebben te kampen met overgewicht, op steeds jongere leeftijd. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling, aangezien overgewicht een groot risico vormt voor de gezondheid.

  • We worden overspoeld met goed bedoelde adviezen via media en reclame, die we met grote motivatie proberen op te volgen, maar die vaak niet leiden tot een blijvend resultaat.
  • Uit onderzoek blijkt dat een multidisciplinaire behandelingsvorm voor kinderen met overgewicht op lange termijn de beste resultaten oplevert.

Het programma "Maatjes in balans" gebeurt in samenwerking met het CLB (= Centrum voor Leerling Begeleiding) en is bedoeld voor kinderen met overgewicht tussen 8 en 12 jaar. Voor jongeren tussen 12 en 16 jaar bieden we het programma "Makkers in balans" aan. Meer info hierover vindt u op onze website bij de rubriek "Makkers in balans".

Met dit behandelprogramma wordt gestreefd naar gewichtscontrole of matig gewichtsverlies, afhankelijk van de groeiverwachting. In het programma ligt de nadruk op het aanleren van een gezonde levensstijl die levenslang kan worden volgehouden. Een kind hoeft niet te diëten!

Inhoud van het programma

Groepsbijeenkomsten voor de ouders

Daar de ouders belangrijke sleutelfiguren zijn in de behandeling van overgewicht, betrekken wij hen ook in het behandelingsproces. Voor de ouders vinden 9 groepsbijeenkomsten plaats waarop tips omtrent voeding, lichaamsbeweging en opvoeding gegeven worden. Voeding en opvoeding kunnen immers niet los van elkaar worden gezien. Als ouder staat u model voor de eet- en beweeggewoonten binnen het gezin. U staat in voor de boodschappen en het bereiden van de maaltijden. Als ouder bepaalt u wat, waar en wanneer er wordt gegeten.

Begeleid spelen, sporten en leren voor de kinderen

De kinderen worden gedurende 18 weken iedere woensdagmiddag via sport en spel aan het bewegen gezet. Zo ervaren ze dat bewegen aangenaam kan zijn. Tijdens de sessies leren ze heel wat over gezond eten en bewegen. Zo kan het kind op een speelse manier gemotiveerd worden om een gezonde levensstijl en gezonde voedingsgewoonten aan te nemen.

Zowel de ouderbijeenkomsten als de sessies met de kinderen worden begeleid door een bewegingstherapeute, voedingsdeskundige en/of psychologe.

Het programma word individueel bijgestuurd tijdens de individuele nabesprekingen met ouders en kind dewelke om de 4 weken worden georganiseerd.

Na deze 18 weken vinden nog 6-maandelijkse opvolgsessies plaats om het kind blijvend te motiveren in zijn hernieuwde levensstijl.

Voorafgaand aan het programma vindt er een intakegesprek met de ouders en het kind plaats zowel bij de pediater, diëtiste, bewegingstherapeute als psychologe met bijhorende onderzoeken. Deze onderzoeken worden op het einde van het 10-maandelijks programma herhaald ter evaluatie.

Na afloop van het programma blijft een regelmatige controle aangewezen. Dit kan bij de therapeuten van het team, bij de huisarts of CLB-arts of de CLB-verpleegkundige.

Ons team

Coördinerende pediater: Dr. L. Verdonck
Pediaters: Dr. K. Vanneste
  Dr. A. De Rooster
  Dr. E. Van Hoorebeke
  Dr. J. Keepers
Voedingsdeskundige: Mevr. Sofie Van De Steene
Psychologe: Mevr. Stephanie Peene
Bewegingstherapeut: Mevr. Sofie De Geeter

Infosessie

Op regelmatige tijdstippen wordt een infosessie georganiseerd. Deze is vrijblijvend en gratis. De behandelingsmethode, kostprijs en wederzijdse verwachtingen worden er toegelicht. Aarzel niet om te informeren wanneer deze doorgaan en schrijf u vooral in bij onze coördinator (zie contactpersoon).

Praktisch

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met onze coördinator - diëtiste mevr. S. Van De Steene. 
Tel.: 09 310 10 71 
E-mail: maatjesinbalans@azalma.be

Kostprijs

Het programma kost €70 per maand gedurende vijf maanden (incl. 6 opvolgsessies). De intake- en evaluatiegesprekken zijn niet inbegrepen. Van deze kostprijs wordt een groot deel terugbetaald door de mutualiteiten.

Tijdstip en locatie van het programma

Het programma zelf vindt plaats in AZ Alma, op woensdagmiddag. De bewegingstherapie kan op alternatieve locaties (sporthal, zwembad …) plaatsvinden in de buurt van het ziekenhuis.

Brochures

Maatjes in balans [369 KB - PDF]
Flyer Maatjes in Balans [ 3,7 MB - PDF]
laatste wijziging 6/04/2017
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2018