Geachte,

In ons ziekenhuis werd contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste één overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten spoedgevallen. Contactregistratie werd ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, foto’s of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst nucleaire geneeskunde).

Daarom dient u zich telkens vóór het ambulant contact (consultatie, bloedafname, foto/scan radiologie of foto/scan nucleaire geneeskunde) eerst aan te melden bij de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis. Na de inschrijving krijgt u een aantal patiëntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Werkwijze :
1. U gaat naar de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis
2. U meldt zich aan via de kiosk met uw identiteitskaart.
    - Als uw gegevens nog correct zijn en u hebt reeds een afspraak zal u patiëntenetiketten ontvangen om aan de betrokken zorgverstrekker te overhandigen.
    - Indien uw gegevens onvolledig of niet correct zijn, of wij hebben nog bijkomende vragen krijgt u een etiket met een nummer op. U neemt plaats in de wachtzaal. Als op het televisiescherm uw ticketnummer verschijnt, dan gaat u naar het aangegeven loket.
3. U gaat naar uw afspraak (consultatie, onderzoek (scan/foto) en/of bloedafname)
4. U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Indien u zich niet aanmeldt met een identiteitskaart zal u ook tevens een etiket krijgen om u aan te melden bij een medewerker van dienst Inschrijvingen

Mogen wij u vragen om 20 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn ? U moet rekening houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om u in te schrijven.

raadplegingen - teams en centra - diabetesteam

Diabetesteam

Wat is diabetes?

Diabetes mellitus, ook wel suikerziekte genoemd, is een chronische of blijvende aandoening waarbij de stofwisseling van suikers en vetten verstoord is. Bij diabetes produceert het lichaam onvoldoende insuline of is het lichaam ongevoelig voor de werking van insuline. Hierdoor kan het suiker vanuit de voeding onvoldoende opgenomen worden in de lichaamscellen om daar als energiebron te dienen.

Daardoor ontstaat een verhoging van het bloedsuikergehalte of hyperglycemie. Diabetes is een ziekte die op lange termijn complicaties kan veroorzaken. Hierbij spelen factoren zoals cholesterol en hoge bloeddruk ook een belangrijke rol. Het behandelen van diabetes betekent dan ook dat naast het regelen van de glycemie , ook bloeddruk en cholesterol strikt worden aangepakt.

Er zijn verschillende vormen van diabetes:

Type 1 diabetes

Hierbij wordt onvoldoende insuline aangemaakt door een stoornis ter hoogte van de insuline producerende cellen van de pancreas of alvleesklier. Deze vorm ontstaat meestal op jongere leeftijd. Type 1 diabetes ontwikkelt zich snel met uitgesproken klachten en een behandeling met insuline is noodzakelijk. Ongeveer 10 % van de diabetespatiënten heeft diabetes type 1.

Type 2 diabetes

Bij type 2 diabetes is de insulineproductie nog aanwezig, maar ter hoogte van de cellen is er een verminderde werking van insuline. Deze vorm komt voor op latere leeftijd. De voornaamste oorzaak van het onvoldoende werken van insuline is overgewicht. We zien een toename van het aantal mensen met diabetes type 2 ten gevolge van het toenemend overgewicht en onvoldoende lichaamsbeweging. De ontwikkeling van diabetes type 2 verloopt traag waardoor ze dikwijls laat ontdekt wordt. De behandeling van diabetes type 2 start meestal met tabletten gecombineerd met een gezond eetpatroon en voldoende lichaamsbeweging. Vaak is het nodig om enkele kiloÿs te vermageren. . Ongeveer 90 % van de diabetespatiënten heeft diabetes type 2.

Zwangerschapsdiabetes

Deze vorm van diabetes komt enkel voor tijdens de zwangerschap onder invloed van hormonale veranderingen. Na de zwangerschap verdwijnt de diabetes. Nadien is er wel een verhoogde kans om later type 2 diabetes te ontwikkelen.

De symptomen van diabetes zijn;

 • Veel dorst en droge mond
 • Dikwijls plassen
 • Onverklaarbare vermoeidheid
 • Snel vermageren ondanks normale eetlust
 • Moeilijk te genezen wonden
 • Verminderd zicht
 • Schimmelinfecties en blaasontstekingen

Indien u last heeft van één van bovenstaande symptomen is het raadzaam een bloedcontrole te laten uitvoeren bij de huisarts.

Indien er risicofactoren zijn voor de ontwikkelen van diabetes is het raadzaam om via een bloedonderzoek vroegtijdig diabete type 2 op te sporen.

Risicofactoren voor ontwikkelen van diabetes type 2 zijn:

 • Familiaal voorkomen van diabetes
 • Overgewicht, voornamelijk ter hoogte van de buik
 • Weinig lichaamsbeweging
 • Hoge leeftijd
 • Eerdere zwangerschapsdiabetes

Diabetesteam en hoe zijn we te bereiken?

Het diabetesteam is een multidisciplinair team samengesteld uit artsen, verpleegkundigen, voedingsdeskundigen en een podoloog. U kan terecht bij het secretariaat voor afspraken op het nr.: 09 310 13 53.

Voor elke afspraak dient u zich in te schrijven aan het onthaal met behulp van uw identiteitskaart.

U kan bij de diabetesverpleegkundigen terecht met algemene vragen omtrent diabetes, pen- en meterproblemen.

Voor concrete vragen over voeding kan u terecht bij de diëtisten-educatoren.

De podologe is te bereiken via het nummer van de verpleegkundigen.

 

AZ Alma

Polikliniek AZ Alma Sijsele

Endocrinologe
Dr. Hilde Vandecauter (enkel op afspraak)
09 310 13 53

Dinsdag: 9u00-12u00
Woensdag: 9u00-12u30/14u00-17u15
Donderdag: 9u00-12u30
Vrijdag: 14u00-17u30

Maandag: 9u00-12u00/ 14u00-17u15
Vrijdag: 9u00-12u30

Endocrinologe
Dr. Evelyne Declercq (enkel op afspraak)
09 310 13 53

Maandag: 9u00-12u30/14u00-17u00
Dinsdag: 14u00-17u00
Donderdag: 9u00-12u00
Vrijdag: 9u00-12u00

Vrijdag: 14u00-17u00

Diabetesverpleegkundige-educator
Hilde Cauwels: 09 310 10 68
Belinde Lamyns:09 310 10 78
Marijke Dhondt: 09 310 10 86

Josephine Lesschaeve: 09 310 10 67
diabetes@azalma.be

Alle weekdagen: 8u30-12u00 / 13u30-17u30

Maandag: 9u00 -12u00 / 13u30-17u30
Vrijdag: 9u00-12u00 / 13u30-17u

Diëtiste-diabeteseducator
Lori tavernier: 09 310 10 69
lori.tavernier@azalma.be

Sofie Van De Steene: 09 310 10 71
sofie.vandesteene@azalma.be

Hermelien Vanhooren: 09 310 10 87
hermelien.vanhooren@azalma.be

Alle weekdagen: 8u30-12u30 / 13u30-17u00

Maandag: 8u30-12u30 / 13u30-17u00
Vrijdag: 8u30-12u30 / 13u30-17u00

Psychologe

Stephanie Peene: 09 310 10 22
stephanie.peene@azalma.be

Woensdag: 8u00-12u00

 

Podologe
Dana Neirynck: 09 310 13 53

 

Donderdag : 14u00-17u00

Wat is de diabetesconventie?

De diabetesconventie is een overeenkomst tussen het RIZIV en een diabetescentrum. Met deze overeenkomst krijgt het diabetescentrum de mogelijkheid om diabetespatiënten, die behandeld worden met insuline (minimum 2 injecties), de nodige educatie aan te bieden om hun behandeling zo goed mogelijk in handen te kunnen nemen. De patiënt krijgt enerzijds educatie in de technieken van zelf injecteren van insuline en van zelf controleren van de glycemie en anderzijds ook algemene informatie in verband met diabetes in het dagelijkse leven.
Een goede behandeling van diabetes vermindert het ontstaan van complicaties op lange termijn.

Daarbij zal naast het belang van regeling van diabetes ook het belang van controle van de andere cardiovasculaire risicofactoren benadrukt worden:

 • bloeddruk
 • lichaamsbeweging
 • alcohol
 • roken
 • cholesterol en lipiden

Voeding speelt ook een belangrijke rol in de behandeling van diabetes. Dit zal uitvoerig besproken worden met de diëtiste.

Het diabetescentrum verstrekt u al het nodige materiaal om een goede diabetesregeling na te streven.

 • glucosemeter
 • glucoseteststrips
 • educatiebrochures
 • insulinepen voedingsbrochure

Wat houdt het ondertekenen van de diabetesconventie in?

Wat mag u van ons verwachten

 • goede medische opvolging en begeleiding door zowel arts-endocrinoloog, de diabetesverpleegkundige en de diëtiste
 • de educatie wordt aangepast aan uw individuele noden
 • het verschaffen van materiaal voor glucosecontrole
 • beschikbaarheid van podoloog en psycholoog als dit nodig blijkt
 • het regelmatig opvolgen van uw diabetesregeling
 • naast regelen van de glycemie worden ook maatregelen genomen om uw risico op hart- en vaatziekten te verminderen. Dit gebeurt in overleg met de huisarts. U krijgt hierbij advies omtrent gewicht, bloeddruk, cholesterol en rookgedrag
 • we plannen samen met u de onderzoeken naar mogelijke verwikkelingen van uw diabetes: een urineonderzoek, een bloedonderzoek voor de nierfunctie, een voetonderzoek en een onderzoek bij de oogarts
 • we zijn goed bereikbaar (zie kader: diabetesteam)
 • er is een wachtregeling waarbij de arts-endocrinoloog te bereiken is via de spoeddienst
 • we proberen ook een goede glycemiezorg op de hospitalisatieafdelingen te voorzien

Wat verwachten wij van u

 • minstens een jaarlijkse controle bij de arts en minstens 2 contacten bij de diabeteseducator (verpleegkundige en/of diëtiste)
 • regelmatige controle van de glycemie. Het aantal metingen wordt samen met de arts bepaald. Dit is afhankelijk van de conventiegroep tot welke je behoort
 • De adviezen rond gezonde voeding, gezonde levensstijl, lichaamsbeweging en eventuele rookstop ter harte nemen. We trachten zo veel mogelijk naar een gezonde levensstijl te streven
 • Meewerken aan de jaarlijkse onderzoeken ter opsporing van de complicaties
 • Het betrekken van de huisarts bij de behandeling. U dient minstens één keer per jaar bij de huisarts langs te gaan. U dient een globaal medisch dossier (GMD) af te sluiten met de huisarts

Hoe zit het met de administratie i.v.m. de conventie?

 • de diabetesconventie wordt goedgekeurd door de adviserende geneesheer van de mutualiteit
 • de conventie wordt goedgekeurd voor een periode van 12 maand, na ondertekening van het contract
 • u dient een Globaal Medisch Dossier te hebben bij de huisarts
 • Wij worden graag op de hoogte gehouden van;
  • adreswijzigingen
  • wijziging van mutualiteit
  • indien u in een ander centrum wenst gevolg te worden

Conventiegroepen

Afhankelijk van het type diabetes en het aantal dagelijkse injecties wordt u opgenomen in één van de door het RIZIV bepaalde conventiegroepen. Dit bepaalt hoeveel en welk materiaal u kan meekrijgen.
 • Groep A: personen met een totaal verlies van de eigen pancreasproductie door type 1 diabetes of bv; na chirurgische wegname van de pancreas
 • Groep B: personen met andere vormen van diabetes, die behandeld worden met 3 of meer injecties
 • Groep C: personen die behandeld worden met 2 injectie komen normaal gezien NIET meer in aanmerking voor de diabetesconventie. Zij kunnen ingeschakeld worden in het zorgtraject. In uitzonderlijke situaties, bij ernstige ziekte, kan in overleg met de huisarts toch beslist worden om groep C van de diabetesconventie af te sluiten

Vingerprik of sensor

Het bepalen van de glycemie of de suikerwaarde kan momenteel op 2 manieren. Dit kan via de klassieke methode met de vingerprik of dit kan nu ook via de sensormethode. Bij deze laatste methode wordt de glycemie continu gemeten door een sensor die onder de huid geplaatst wordt en waarbij u de waarde kan aflezen met een afleestoestel.

Alleen voor GROEP A is deze sensormethode volledig terugbetaald binnen de conventie. Patiënten uit groep B en C kunnen, indien ze de sensormethode willen gebruiken, het materiaal aankopen via het ziekenhuis.

Glucose testmateriaal

Groep A

Keuze tussen vingerprikmethode of sensormethode
 • bij de vingerprikmethode wordt in principe materiaal voorzien voor 140 metingen per maand
 • bij de sensormethode wordt één sensor per 14 dagen voorzien en een beperkt aantal vingerprikmetingen ( 25 per maand). Wanneer u extra sensoren nodig heeft, kan u die aankopen via het diabetesteam. Extra strips kan u bij uw apotheek, thuiszorgwinkel of diabetesliga kopen

Groep B

Vingerprikmethode
 • er wordt in principe materiaal voor de vingerprikmethode voorzien voor 120 metingen per maand
 • er is geen terugbetaling van sensormateriaal. Indien u toch deze methode wil gebruiken, kan u dit materiaal aankopen via het diabetesteam, waarbij het normale bedrag dat u voor strips zou gebruiken in mindering wordt gebracht. Dit betekend concreet dat u sensoren meekrijgt ipv strips en hiervoor 2,5 euro per dag betaalt

Groep C

Vingerprikmethode
 • er wordt in principe materiaal voor de vingerprikmethode voorzien voor 120 metingen per maand
 • er is geen terugbetaling van sensormateriaal. Indien u toch deze methode wil gebruiken, kan u dit materiaal aankopen via het diabetesteam, waarbij het normale bedrag dat u voor strips zou gebruiken in mindering wordt gebracht. Dit betekend concreet dat u sensoren meekrijgt i.p.v. strips en hiervoor 2,5 euro per dag betaalt.

Wat houdt educatie bij opstarten van insuline in?

De diabetesverpleegkundige leert u:

 • wat diabetes is en wat de mogelijke complicaties zijn
 • wat het belang is van een goede regeling en hoe u dit kan bereiken
 • hoe u de glucosemetingen zelf kan uitvoeren
 • hoe u het diabetesdagboek best kan invullen
 • hoe u insuline moet injecteren en alles wat u moet weten over de insulinepen
 • wat u zoal moet weten over diabetes in het dagelijkse leven (rijbewijs, verzekering, ziekte, op reis gaan,…)
 • wat hypoglycemie en hyperglycemie is en hoe u hier op moet op reageren

Afhankelijk van de conventiegroep krijgt u voldoende testmateriaal mee via het diabetescentrum tot de volgende consultatie.

De diëtiste leert u:
- inzicht te krijgen in gezonde voeding
- wat koolhydraten zijn en wat ze doen met de glycemie

Wat gebeurt er bij de opvolgeducatie?

Er wordt gevraagd om telkens uw dagboekje, glucosemeter en medicatielijst mee te brengen als u op consultatie komt bij de arts,verpleegkundige en diëtiste.
De verpleegkundige kijkt de kennis omtrent diabetes na of start bijkomende educatie indien dit nodig is.

Er wordt verwacht dat u ook jaarlijks langsgaat bij de diëtiste. Zij zal u eetgedrag in kaart brengen en dit communiceren naar de arts zodat u insulinetherapie zo goed mogelijk kan aangepast worden aan u eet- en beweeggewoonten. Zij zal u tevens coachen in het naleven van een gezonde levensstijl.

Soms is het nodig dat er gestart wordt met een insulinepomp . Dit is het geval indien

 • het niet lukt om met injecties een goede glycemieregeling te bekomen
 • mensen te maken hebben met onverklaarbare ernstige hypoglycemieën.
 • er zwangerschapswens is bij vrouwen met diabetes type 1

U krijgt de nodige uitleg en materiaal om de pomp te gebruiken. 

Het diabetesteam voorziet hiervoor een uitgebreide educatie.
Het opstarten van een insulinepomp gebeurt steeds tijdens een ziekenhuisopname.

Het diabetes zorgtraject

Het diabeteszorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, behandeling en opvolging van een diabetespatiënt in de eerste lijn.
Er is een samenwerking tussen u, de huisarts en de endocrinoloog. Het traject begint na ondertekening van een zorgtrajectcontract door de 3 partijen.

Voorwaarden om zorgtraject op te starten :

 • onvoldoende geregelde diabetes onder maximale dosis tabletten, waarbij het opstarten van insuline overwogen wordt.
 • 1 of 2 injecties insuline per dag, of behandeling met een incretinemimeticum.
 • u hebt een globaal medisch dossier bij de huisarts
 • u gaat op raadpleging : minimum 2 x per jaar bij de huisarts en minimum 1 x per jaar bij de endocrinoloog
 • Voordelen:
 • de raadplegingen bij de huisarts en endocrinoloog worden volledig terugbetaald door het ziekenfonds
 • u krijgt de nodige educatie door de verpleegkundige en diëtist op voorschrift van de huisarts
 • u krijgt het nodige materiaal voor zelfcontrole : glucosemeter, teststrips en lancetten. Deze worden om de 6 maand voorgeschreven door de huisarts en kunnen gratis afgehaald worden in de apotheek.

Het Belgisch diabetesregister

Als diabetes optreedt voordat u 40 jaar bent en u hiermee instemt, dan registreren we u bij het Belgisch Diabetes Register (BDR). Deze registratie houdt in : een jaarlijkse bloedafname en het versturen van een anonieme gegevenslijst.

Het BDR is een nationaal netwerk van artsen en onderzoekers die samenwerken aan wetenschappelijk onderzoek omtrent diabetes. De voornaamste taak bestaat uit het verzamelen van gegeven bij diabetespatiënten en hun verwanten met als doel de ziekte te behandelen. Hun doelstelling is om te zoeken naar oorzaken van diabetes, personen opsporen met hoog risico op diabetes en informeren over nieuwe ontwikkelingen.

Rijbewijs en diabetes

Er is een aangepast rijbewijs nodig voor iedereen met diabetes.
Voor privé-rijbewijs (groep 1) :

 • Behandeling met dieet en/of bloedsuikerverlagende medicatie : via huisarts of andere arts
 • Behandeling met 3 of meer insuline injecties : via endocrinoloog
 • Er wordt rekening gehouden met diabetescomplicaties : ogen, locomotorische problemen,….
 • Geldigheidsduur rijbewijs : maximum 5 jaar
 • Voor professioneel rijbewijs (groep 2) :
 • Goedkeuring nodig van arbeidsgeneesheer op basis van advies endocrinoloog en oogarts
Geldigheidsduur rijbewijs : maximum 3 jaar

Het rijbewijs vraagt u aan bij de gemeente, dienst bevolking. Wat moet u meenemen?

 • Het rijgeschiktheidsattest
 • 2 pasfotoÿs
 • Uw oud rijbewijs
 • Bij een eerste aanpassing betaalt u een administratiekost, bij vernieuwing is dit kosteloos
Autoverzekering op de hoogte brengen van aangepast rijbewijs, er komt geen toeslag op de premie

Diabetesliga

Diabetes aanpakken lukt veel beter met een duwtje in de rug. De Diabetes Liga is de helpende hand die je de weg kan wijzen naar de juiste ondersteuning.
De vereniging staat voor :

 • kwalitatieve en betrouwbare informatie verspreiden
 • het behartigen van de belangen van mensen met diabetes
 • een netwerk vormen van mensen met diabetes en professionals
 • het stimuleren van de preventie van type 2 diabetes en vroegdiagnose

Meer info op www.diabetes.be of via de gratis infolijn 0800 96 333

laatste wijziging 19/01/2018
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2018