Geachte,

In ons ziekenhuis werd contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste één overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten spoedgevallen. Contactregistratie werd ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, foto’s of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst nucleaire geneeskunde).

Daarom dient u zich telkens vóór het ambulant contact (consultatie, bloedafname, foto/scan radiologie of foto/scan nucleaire geneeskunde) eerst aan te melden bij de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis. Na de inschrijving krijgt u een aantal patiëntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Werkwijze :
1. U gaat naar de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis
2. U meldt zich aan via de kiosk met uw identiteitskaart.
    - Als uw gegevens nog correct zijn en u hebt reeds een afspraak zal u patiëntenetiketten ontvangen om aan de betrokken zorgverstrekker te overhandigen.
    - Indien uw gegevens onvolledig of niet correct zijn, of wij hebben nog bijkomende vragen krijgt u een etiket met een nummer op. U neemt plaats in de wachtzaal. Als op het televisiescherm uw ticketnummer verschijnt, dan gaat u naar het aangegeven loket.
3. U gaat naar uw afspraak (consultatie, onderzoek (scan/foto) en/of bloedafname)
4. U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Indien u zich niet aanmeldt met een identiteitskaart zal u ook tevens een etiket krijgen om u aan te melden bij een medewerker van dienst Inschrijvingen

Mogen wij u vragen om 20 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn ? U moet rekening houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om u in te schrijven.

obesitasbehandeling

Operatieve behandeling van obesitas

Inleiding

Bij obesitas kan een chirurgische ingreep een oplossing bieden om een blijvend gewichtsverlies op lange termijn te realiseren. Deze chirurgische ingrepen zijn enkel aangewezen bij ernstige obesitas (BMI>40 of BMI>35 met diabetes, therapieresistente hypertensie of slaapapneu).

BMI = gewicht (kg) / lengte x lengt (m)

De chirurg bepaalt in overleg met het obesitasteam de best passende ingreep: gastric banding (of maagbandje), gastric bypass, sleeve resectie of mini gastric bypass... Als gevolg van de operatie is de hoeveelheid voedsel die u kan eten en/of de capaciteit van de darmen om het voedsel op te nemen sterk verminderd. Hierdoor zal uw gewicht verminderen.

Inhoud

Er zijn verschillende ingrepen die elk op een andere manier tot gewichtsafname kunnen leiden. Een heelkundige procedure kan:

 • Maagband: vermindert de inname van voeding op mechanische wijze
 • Sleeve gastrectomie: vermindert de inname van voeding en het hongergevoel
 • (mini) Gastric bypass: vermindert de inname van voeding en in beperkte mate de opname van voedingsstoffen en reduceert het hongergevoel

Deze bariatrische ingrepen worden meestal laparoscopisch uitgevoerd. Dit heeft als voordeel dat u minder pijn heeft na de ingreep, minder lang in het ziekenhuis moet verblijven en sneller herstelt.

Sinds oktober 2007 gelden in België strenge criteria voor de terugbetaling van deze ingrepen. (zie K.B. 03/08/07 en aanpassing 29/07/1010)

 • U heeft een BMI van 40 of hoger, of een BMI van 35 met;
  • Met geneesmiddelen behandelde diabetes
  • Therapieresitente hypertensie
  • Slaapapneusyndroom
  • Heringreep na complicatie of onvoldoende resultaat van voorgaande bariatrische ingreep
 • U bent tussen de 18 en 65 jaar
 • U moet kunnen bewijzen dat u een jaar lang gedieet heeft
 • U bent gescreend door meerdere artsen: arts specialist in de chirurgie een arts-specialist in de endocrinologie-diabetologie of algemene internist en een arts-specialist in de psychiatrie of een klinisch psycholoog.

Het is belangrijk dat alle medische of psychologische contra-indicaties worden uitgesloten. Daarom wordt er steeds, voorafgaand aan een operatieve behandeling, een intakegesprek georganiseerd met de chirurg, endocrinoloog, diëtiste en psycholoog. Bijkomende onderzoeken kunnen noodzakelijk zijn.

Ook na de ingreep blijven gezonde eet- en levensstijlaanpassingen noodzakelijk. De ingreep is immers een hulpmiddel. Zonder de vereiste eet- en levensstijlaanpassingen bekomt u niet het gewenste gewichtsverlies en verhoogt het risico op complicaties. Daarom is regelmatige controle zowel bij uw huisarts en/of uw de chirurg als bij de diëtiste.

Er is tevens de mogelijkheid om na de operatie een revalidatietraject te volgen waarbij u fysiek en/of psychologisch verder kan begeleid worden. Meer informatie hierover wordt u aangeboden bij het intakegesprek.

U wenst een afspraak te maken

Dit kan van maandag tot vrijdag. Ook avondconsultaties zijn mogelijk.

Contactpersoon

Sofie Van De Steene: 
Tel.: 09 310 10 71 
E-mail: sofie.vandesteene@azalma.be

Ons team

Coördinator-diëtiste: Sofie Van De Steene
Bariatrische chirurgen: Dr. W. Van Bastelaere
  Dr. H. Maes
  Dr. E.F.P. Kuppens
Endocrinoloog: Dr. H. Vandecauter
  Dr. E. Declercq
Psychologische dienst: Stefanie Desmet
laatste wijziging 30/03/2017
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2018