Hospitalisatieverzekering


Algemeen
Verzekeringskaarten, die door ons aanvaard worden

Algemeen

Sommige ziekenfondsen en verzekeringsmaatschappijen komen tegemoet in de supplementaire kosten bij opname en dagopname. De betere hospitalisatieverzekering dekt meestal ook de voor- en nabehandelingkosten verbonden aan de opname.

Informeer u goed op voorhand in verband met uw hospitalisatieverzekering. De inhoud van de polissen alsook de procedure van aangifte kunnen onderling sterk verschillen.

Voor de meeste verzekeringen moet bij opname door de behandelende arts een medisch attest ingevuld worden. Breng dit attest mee op het ogenblik van de opname zodat dit zeker ingevuld is bij het ontslag.

Een aantal verzekeringen rekenen de ziekenhuiskosten rechtstreeks af met het ziekenhuis en vragen u om voor de opname of uiterlijk op datum van de opname/spoedopname met hen contact op te nemen. Na contactname met uw verzekering volstaat het meestal uw badge voor te leggen opdat de medewerkers van de opname de rechtstreekse afrekening tot stand kunnen brengen.

Verzekeringskaarten, die door ons aanvaard worden

 • Medi Card (DKV)

  Geef bij opname uw DKV Medicard meteen aan de medewerker van de opnamedienst. Hij/zij zal de aangifte met DKV regelen. De oplegkosten worden, mits akkoord van de verzekeringsmaatschappij, rechtstreeks verrekend.

 • Assurcard (Ethias, KBC, AGF, ING Insurance, Fidea, Swisslife, Mercator, Federale verzekeringen)

  Geef bij opname uw Assurcard steeds aan de medewerker van de opnamedienst. De oplegkosten worden, na akkoord van de verzekeringsmaatschappij, rechtstreeks verrekend.

  Meld steeds op voorhand de opname aan uw verzekering door middel van een mail, telefoon of de kiosk in het ziekenhuis. (verschillende procedure per verzekering). Het AZ Alma beschikt in beide campussen over een Assurcard-kiosk.

 • Medi-Assistance (Fortis AG, Winterthur en AXA)

  Neem steeds op voorhand contact op met de verzekeringsmaatschappij via het telefoonnummer dat op de badge staat.

  De oplegkosten worden, na overhandiging van het door u ondertekende akkoord van Medi-Assistance, rechtstreeks met de maatschappij verrekend.

 • Medi-Link (Bank van Breda)

  Neem steeds op voorhand telefonisch contact op met Medi-Link. De oplegkosten worden, na ontvangst van een betalingsbevestiging van Medi-Link, rechtstreeks verrekend.

 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2017