Veiligheid


Een ziekenhuis is een publiek gebouw waar veel mensen over de vloer komen. Hierdoor bestaat het risico dat waardevolle voorwerpen of geld ontvreemd worden.

De dienst Veiligheid neemt voortdurend maatregelen ter voorkoming van kleine criminaliteit zoals diefstal, vandalisme en agressie. Dit gebeurt in overleg met de lokale politieoverheid.

Ook u, als patiënt, kan meewerken aan de veiligheid in het ziekenhuis door:

  • Geen geld of waardevolle voorwerpen zoals bankkaarten, juwelen en bankdocumenten bij u te houden op de kamer
  • Uw wagen degelijk af te sluiten
  • Elke vorm van vreemd gedrag steeds te melden aan de hoofdverpleegkundige. Neem zelf geen initiatieven die uw veiligheid in het gedrang kunnen brengen.

Wanneer u slachtoffer werd van criminaliteit of agressie gedurende uw verblijf in het ziekenhuis, gelieve dit onmiddellijk te melden aan de hoofdverpleegkundige van uw afdeling, die de interne veiligheidsdienst zal contacteren. Op deze manier kunnen wij gerichter te werk gaan om uw veiligheid te verhogen.

 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2017