Ontslag

De arts die u behandelt, beslist wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. Het ontslag wordt normaal voorzien in de voormiddag – voor 11.00 uur.

Bespreek tijdig uw ontslag met uw naaste omgeving, uw familie en /of maatschappelijk werkers. Zo kan er voor vervoer, thuisopvang of begeleiding gezorgd worden.

Voor u vertrekt, krijgt u eerst nog een aantal adviezen. Dit is praktische informatie over uw medicatie, dieet, controlebezoek bij de huisarts of behandelende arts, organisatie van de thuiszorg….

Voor uw huisarts krijgt u een beknopt medisch verslag mee. Een uitgebreider rapport wordt hem later toegestuurd.

Vraag aan uw arts, voor uw vertrek, om de nodige formulieren in te vullen voor het ziekenfonds (attest arbeidsongeschiktheid) of de hospitalisatieverzekering.

U mag het ziekenhuis nooit verlaten zonder toestemming van uw behandelende arts. Gebeurt dit om een of andere reden toch, dan moet u een verklaring ondertekenen dat u op eigen verantwoordelijkheid handelt.

 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2017