Wat meebrengen?


Voor uw opname hebben wij een aantal gegevens nodig:

Administratieve gegevens
Medisch - Verpleegkundige gegevens
Voor de apotheek
Persoonlijke verzorging
Waardevolle voorwerpen

Administratieve gegevens

 • Uw identiteitskaart
 • Uw eID of kleefvignetten van uw ziekenfonds
 • Het telefoonnummer van een contactpersoon tot wie wij ons kunnen richten tijdens uw verblijf
 • Naam en adres van uw huisarts
 • Voor personen met een buitenlandse domicilie:
  • een garantieverklaring,
  • een document E111 of E112
  • de Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK)
 • Bij een opname als gevolg van een arbeidsongeval
  • naam, adres en telefoon van de werkgever
  • naam en adres van de arbeidsongevallenverzekering
  • polisnummer van de arbeidsongevallenverzekering van de werkgever
 • Bij een bevalling
  • De gegevens voor een gewone ziekenhuisopname
  • Uw trouwboekje of erkenningformulier
 • Badge of aangifteformulieren hospitalisatieverzekering

Medisch - verpleegkundige gegevens

 • Brief van de huisarts
 • Nuttige medische documenten (bv. bloedresultaten, radiografieën, …)
 • Geneesmiddelen die u geregeld inneemt of in de voorbije dagen hebt ingenomen
 • Bij een geplande opname krijgt u een envelop mee met opschrift “MEE TE BRENGEN”. U dient de nodige informatie en het toestemmingsformulier voor een ingreep ingevuld mee te hebben op datum van uw opname voor deze ingreep of procedure. Zonder dit formulier kan de geplande ingreep / procedure / opname NIET doorgaan!

Voor de apotheek

 • Het attest van het ziekenfonds voor geneesmiddelen waarvoor een goedkeuring tot terugbetaling bekomen werd

Persoonlijke verzorging

 • Toiletgerief (washandjes, handdoeken, zeep, scheergerief, kam, tandenborstel en tandpasta,..)
 • Aangepaste kledij (kamerjas, nachtkledij, ondergoed, pantoffels,…)

Waardevolle voorwerpen

 • U brengt best geen waardevolle voorwerpen mee naar het ziekenhuis.
 • Laat uw wagen thuis zolang u bij ons verblijft. Een wagen die enkele dagen ter plaatse blijft staan is een uitnodiging voor dieven.
 • Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of diefstal van eigendommen van de patiënten.
 • Wordt u tijdens uw verblijf, ondanks alle veiligheidsmaatregelen, toch het slachtoffer van een diefstal, verwittig dan zo snel mogelijk de hoofdverpleegkundige.
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2017