Kamerkeuze


Kamerkeuze: algemene informatie
Kamer ouder - kind
Overnachten van familieleden

Kamerkeuze: algemene informatie


Bij de voorinschrijving of uiterlijk op de dag van de opname wordt u een opnameverklaring voorgelegd waarbij u aanduidt welke kamer u verkiest. Uw kamerkeuze heeft geen invloed op de verstrekte verpleegkundige of medische behandeling of verzorging.

U kan kiezen tussen :

  • Een gemeenschappelijke kamer (meer dan twee personen)
  • Een tweepersoonskamer
  • Een éénpersoonskamper
  • Een luxekamer (enkel op de afdeling Materniteit en Diagnose in de campus Eeklo )

De opnamedienst houdt rekening met uw keuze of voorkeur. Als de door u gevraagde kamer niet onmiddellijk beschikbaar is, kan het gebeuren dat wij verplicht zijn u tijdelijk op een meerpersoonskamer op te nemen. Bij het vrijkomen van de kamer van uw keuze zal die u alsnog aangeboden worden.

De kamerkeuze bepaalt in belangrijke mate de prijs die u uiteindelijk zult betalen. Voor het verblijf in een éénpersoonskamer of luxekamer wordt een hogere kostprijs aangerekend. Tevens wordt een hoger supplement op de honoraria aangerekend (maximum +125%). AZ Alma speelt met deze maatregel in op de huidige financiële context van overheidsbesparingen en ondersubsidiëring. De overheid stelt immers onvoldoende middelen ter beschikking om alle kosten te dekken en om nieuwe projecten aan te pakken. AZ Alma zal met deze verhoging een aantal niet of onvoldoende betoelaagde innovatieve projecten financieren. Een aantal van deze projecten is van belang om ook in de toekomst veilige en goede patiëntenzorg te kunnen blijven bieden.

U moet weten dat er geen extra kosten aangerekend worden voor een verblijf op een éénpersoonskamer wanneer:

  • Door de behandelende arts beslist wordt dat uw gezondheidstoestand dit vereist.
  • Uw opname geschiedt op de dienst Intensieve zorgen,
  • Wanneer u, door onbeschikbaarheid van bedden, door de opnamedienst op een éénpersoonskamer gehospitaliseerd wordt.

De opnamedienst zal u hierover graag meer informatie geven.

Kamer ouder - kind


Bij een ziekenhuisopname van uw kind is het, zowel voor het kind als voor de ouders, een geruststellend gevoel bij elkaar te kunnen blijven.

"Op de kinderafdeling kan één van de ouders bij het kind verblijven. Informatie omtrent de kosten kan u steeds bekomen bij de medewerkers van de opnamedienst."

Overnachten van familieleden


In bepaalde omstandigheden kan op een éénpersoonskamer - als uw gezondheidstoestand dit vereist - een familielid overnachten. Informatie hierover kan u steeds bekomen bij de medewerkers van de opnamedienst.

 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2017