Geachte,

In ons ziekenhuis werd contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste één overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten spoedgevallen. Contactregistratie werd ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, foto’s of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst nucleaire geneeskunde).

Daarom dient u zich telkens vóór het ambulant contact (consultatie, bloedafname, foto/scan radiologie of foto/scan nucleaire geneeskunde) eerst aan te melden bij de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis. Na de inschrijving krijgt u een aantal patiëntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Werkwijze :
1. U gaat naar de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis
2. U meldt zich aan via de kiosk met uw identiteitskaart.
    - Als uw gegevens nog correct zijn en u hebt reeds een afspraak zal u patiëntenetiketten ontvangen om aan de betrokken zorgverstrekker te overhandigen.
    - Indien uw gegevens onvolledig of niet correct zijn, of wij hebben nog bijkomende vragen krijgt u een etiket met een nummer op. U neemt plaats in de wachtzaal. Als op het televisiescherm uw ticketnummer verschijnt, dan gaat u naar het aangegeven loket.
3. U gaat naar uw afspraak (consultatie, onderzoek (scan/foto) en/of bloedafname)
4. U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Indien u zich niet aanmeldt met een identiteitskaart zal u ook tevens een etiket krijgen om u aan te melden bij een medewerker van dienst Inschrijvingen

Mogen wij u vragen om 20 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn ? U moet rekening houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om u in te schrijven.

patienten - ondersteuning -palliatieve zorg

Palliatieve zorg in AZ Alma

Wat

Palliatieve zorg is een geheel van nauwgezette comfortzorgen aan patiënten met een levensbedreigende ziekte tijdens of na de behandeling van hun aandoening.

Onze visie

Palliatieve zorg probeert, zonder de patiënt te bruuskeren en vertrekkend vanuit de wens van de patiënt, in waarheid om te gaan met de ziektegeschiedenis, de prognose en de verdere behandeling. In sommige situaties (en met gefundeerde redenen) wordt vanuit het behandelend team beslist om de volle waarheid niet mee te delen aan de patiënt.

Palliatieve zorg vertrekt vanuit een fundamenteel respect voor de persoon.

Palliatieve zorg heeft als prioriteit een zo groot mogelijke autonomie van de patiënt te vrijwaren, zodat deze de gelegenheid krijgt, indien hij dit wil en kan, de laatste levensfase bewust en goed kan beleven wanneer en waar hij dat wil. De mogelijkheid van thuiszorg (inclusief dagcentrum) of een thuisvervangende omgeving (palliatieve eenheid of een woon- en zorgcentrum) kan bespreekbaar gemaakt worden en vanuit het ziekenhuis goed voorbereid worden.

Palliatieve zorg beoogt de patiënt en zijn familie te helpen bij elk fysiek, emotioneel, spiritueel en sociaal ongemak en dit op een zodanige manier dat ze zich kunnen concentreren op het leven.

Het betekent niet ‘geen behandeling meer geven’, maar wel de meest gespecialiseerde behandeling om de patiënt te verlossen van pijn, ongemak en storende symptomen van de ziekte en dit gecombineerd met een voortdurend respect voor de autonomie en de eigenheid van elk mens.

Als Palliatief Support Team staan we patiënt, familie en naasten bij in het verwerken van een slechte diagnose en prognose.

We bieden advies inzake pijn- en symptoomcontrole, psycho-emotionele, sociale en spirituele ondersteuning. Ook artsen en hulpverleners proberen we hierin bij te staan

Het Palliatief Support Team

  • Wij bieden advies en begeleiding aan zowel patiënt en omgeving als aan de zorgverleners van het ziekenhuis.
  • Het Palliatief Support Team kan u raadplegen wanneer u vragen heeft die zich voordoen op medisch-verpleegkundig, psychosociaal of spiritueel vlak.
  • Het team is multidisciplinair samengesteld en naargelang de noden van de zorgvrager komen meerdere leden van het team bij de patiënt en/of familie.
  • Elk teamlid benadert de patiënt vanuit zijn invalshoek en overlegt met de rest van het team om de begeleiding te kunnen optimaliseren en zo een meerwaarde aan zorg te kunnen bieden.

Bereikbaarheid

Iedereen kan contact opnemen met het Palliatief Support Team. Patiënten en/of familie kunnen een overleg plannen om de verschillende noden bespreekbaar te stellen.

Contactgegevens:

  • Janne Van Landschoot, verpleegkundige Palliatief Support Team, tel. 09 310 13 20
  • Natasja Chalmet, verpleegkundige Palliatief Support Team, tel. 09 310 07 79


E-mail: janne.vanlandschoot@azalma.be  of natasja.chalmet@azalma.be

Folders

Euthanasie [ 120 KB - PDF]
Palliatieve Zorg [ 113 KB - PDF]
Vroegtijdige Zorgplanning [ 58 KB - PDF]
laatste wijziging 29/03/2017
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2018