Palliatieve zorg in AZ Alma

Wat

Palliatieve zorg is een geheel van nauwgezette comfortzorgen aan patiŽnten met een levensbedreigende ziekte tijdens of na de behandeling van hun aandoening. Bekijk in het filmpje hoe onze werking in de praktijk verloopt.

Onze visie

Palliatieve zorg probeert, zonder de patiŽnt te bruuskeren en vertrekkend vanuit de wens van de patiŽnt, in waarheid om te gaan met de ziektegeschiedenis, de prognose en de verdere behandeling. In sommige situaties (en met gefundeerde redenen) wordt vanuit het behandelend team beslist om de volle waarheid niet mee te delen aan de patiŽnt.

Palliatieve zorg vertrekt vanuit een fundamenteel respect voor de persoon.

Palliatieve zorg heeft als prioriteit een zo groot mogelijke autonomie van de patiŽnt te vrijwaren, zodat deze de gelegenheid krijgt, indien hij dit wil en kan, de laatste levensfase bewust en goed kan beleven wanneer en waar hij dat wil. De mogelijkheid van thuiszorg (inclusief dagcentrum) of een thuisvervangende omgeving (palliatieve eenheid of een woon- en zorgcentrum) kan bespreekbaar gemaakt worden en vanuit het ziekenhuis goed voorbereid worden.

Palliatieve zorg beoogt de patiŽnt en zijn familie te helpen bij elk fysiek, emotioneel, spiritueel en sociaal ongemak en dit op een zodanige manier dat ze zich kunnen concentreren op het leven.

Het betekent niet Ďgeen behandeling meer gevení, maar wel de meest gespecialiseerde behandeling om de patiŽnt te verlossen van pijn, ongemak en storende symptomen van de ziekte en dit gecombineerd met een voortdurend respect voor de autonomie en de eigenheid van elk mens.

Als Palliatief Support Team staan we patiŽnt, familie en naasten bij in het verwerken van een slechte diagnose en prognose.

We bieden advies inzake pijn- en symptoomcontrole, psycho-emotionele, sociale en spirituele ondersteuning. Ook artsen en hulpverleners proberen we hierin bij te staan.

Het Palliatief Support Team

Op beide campussen is een Palliatief Support Team werkzaam. Wij bieden advies en begeleiding aan zowel patiŽnt en omgeving als aan de zorgverleners van het ziekenhuis.

Het Palliatief Support Team kan u raadplegen wanneer u vragen heeft die zich voordoen op medisch-verpleegkundig, psychosociaal of spiritueel vlak.

Het team is multidisciplinair samengesteld en naargelang de noden van de zorgvrager komen meerdere leden van het team bij de patiŽnt en/of familie. Elk teamlid benadert de patiŽnt vanuit zijn invalshoek en overlegt met de rest van het team om de begeleiding te kunnen optimaliseren en zo een meerwaarde aan zorg te kunnen bieden.

Bereikbaarheid

Iedereen kan contact opnemen met het Palliatief Support Team. PatiŽnten en/of familie kunnen een overleg plannen om de verschillende noden bespreekbaar te stellen.

U kan ons bereiken op

  • coŲrdinator campus sijsele: 050 72 83 20 - Janne Van Landschoot, verpleegkundige Palliatief Support Team
  • coŲrdinator campus eeklo: 09 376 07 79 - Annick Van Yper, medewerker Palliatief Support Team


Of via e-mail:     

Folders

Euthanasie [ 120 KB - PDF]
Palliatieve Zorg [ 113 KB - PDF]
Vroegtijdige Zorgplanning [ 58 KB - PDF]
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2017