Opvragen dossierVerzoek tot afschrift

U hebt recht op een patiŽntendossier dat zorgvuldig wordt bijgehouden en veilig wordt bewaard. Er kunnen meerdere dossiers bestaan (bij uw huisarts, in het ziekenhuis, bij de tandarts...). U hebt het recht om dit dossier te lezen. U kan ook een vertrouwenspersoon (zorgverstrekker of niet) aanduiden die het dossier samen met u of in uw plaats kan inkijken. U kan tegen kostprijs een kopie aanvragen van heel of een gedeelte van uw dossier. Uw aanvraag moet binnen de vijftien dagen worden mogelijk gemaakt.

Dit inzagerecht is niet absoluut.
  • u mag geen gegevens over derden (andere personen dan u zelf) lezen, noch persoonlijke nota's van de arts
  • de zorgverstrekker kan inzage weigeren van gegevens waarvan hij oordeelt dat ze een ernstig gevaar voor uw gezondheid kunnen opleveren. In dat geval kan alleen een ander door u aangeduid zorgverstrekker het dossier lezen.
  • Sommige gegevens kunnen of moeten in het dossier worden genoteerd, zoals de aanduiding van een vertegenwoordiger, de identiteit van de vertrouwenspersoon, uw verzoek om geen informatie te krijgen, de toestemming of de weigering van een behandeling, specifieke verwachtingenÖ
  • Dossier bij overlijden
Uw echtgenoot of partner en bloedverwanten tot de tweede graad (ouder, kind, broer/zus, kleinkind, grootouder) kunnen een zorgverstrekker aanduiden om na uw overlijden uw dossier te raadplegen. Ze moeten daarvoor wel een specifieke reden kunnen opgeven en u mag zich er bij leven niet tegen verzet hebben.

Inzagerecht patiŽntendossier

Moet ik zelf iets doen opdat mijn zorgverleners mijn gezondheidsgegevens zouden kunnen uitwisselen?

De toegang tot je gezondheidsgegevens via het eHealthplatform is enkel mogelijk als je hiervoor je toestemming hebt gegeven:
  • Je kunt je toestemming zelf registreren met je elektronische identiteitskaart via de website van het eHealth-platform.
  • Je kunt hiervoor ook terecht bij je huisarts, zorgverlener, apotheek, ziekenfonds of de opnamedienst van het ziekenhuis. Zij helpen je graag bij de registratie van jouw toestemming.
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2017