Ombudsdienst


Inleiding
Waarvoor kunt u de ombudsdienst contacteren
Rechten en plichten van de patiŽnt
CoŲrdinaten
Bijkomende informatie
Vertegenwoordiger / Vertrouwenspersoon

Inleiding

Alle artsen en medewerkers van AZ Alma streven ernaar uw verblijf in ons ziekenhuis, zowel voor u als voor uw familie, zo aangenaam mogelijk te maken. Alle artsen en personeelsleden zetten zich dagelijks in voor een persoonsgerichte zorg in een gezonde familiale sfeer, met ruime aandacht voor kwaliteit in alle aspecten van de zorgverlening.

Het kan echter gebeuren dat u, ondanks onze oprechte inspanningen, niet tevreden bent over bepaalde aspecten van onze dienstverlening. Indien dit zo is, dan raden wij u aan om uw opmerkingen of klachten zo snel mogelijk te bespreken met de dienstverantwoordelijke of met uw arts.

Waarvoor kunt u de ombudsdienst contacteren

Indien u echter uw klacht of ongenoegen liever niet met de betrokken medewerker bespreekt, dan kan u de ombudsdienst contacteren.

Een ombudspersoon treedt op als neutrale persoon, die bemiddelt tussen de verschillende partijen, zonder een standpunt in te nemen voor of tegen de klager of beklaagde. De ombudspersoon probeert echter wel via bemiddeling een oplossing te vinden, die voor beide partijen aanvaardbaar is. Indien een dergelijke oplossing binnen het ziekenhuis niet bereikt kan worden, zal de ombudspersoon u doorverwijzen naar externe instanties die u kunnen helpen met de verdere klachtafhandeling. (online klachtenformulier).

Rechten en plichten van de patiŽnt

De patiŽnt in AZ Alma heeft een aantal rechten, maar ook een aantal plichten. Deze worden gebundeld in een overzichtelijke folder, waarin enerzijds staat dat de patiŽnt van de zorgverleners mag verwachten dat zij hun uiterste best zullen doen voor een deskundige behandeling en zorgverlening. Anderzijds vermeldt de folder ook wat de zorgverleners van de patiŽnt verwachten.

CoŲrdinaten

U kan de ombudspersoon (Annemie Piron en Lore Vermeulen) steeds telefonisch, per brief, per mail, via het online klachtenformulier of persoonlijk bereiken op de volgende coŲrdinaten:


Vermeulen Lore

Piron Annemie

campus sijsele


AZ Alma
t.a.v. Ombudsdienst
Gentse Steenweg 132
8340 Sijsele - Damme

Tel: 050 72 80 72
@

De ombudspersoon is aanwezig op campus Sijsele op:
woensdag    (08.30u - 12.30u en 13.00u - 17.00u)
donderdagvoormiddag    (08.30u - 12.30u)

Indien u de ombudspersoon persoonlijk wenst te spreken, maakt u best vooraf een afspraak.

campus eeklo


AZ Alma
t.a.v. Ombudsdienst
Moeie 18
9900 Eeklo

Tel: 09 376 04 06
@

De ombudspersoon is aanwezig op campus Eeklo op:
maandagnamiddag    (13.00 - 17.00u)
dinsdag    (08.30 - 12.30u en 13.00 - 17.00u)
vrijdagvoormiddag    (08.30u - 12.30u)

Indien u de ombudspersoon persoonlijk wenst te spreken, maakt u best vooraf een afspraak.

Indien u enkel mogelijke tekortkomingen in ons ziekenhuis wil signaleren, zonder daarom een klachtenprocedure op te starten dan kunt u steeds de patiŽntenenquÍte invullen en afgeven aan de receptie. Uw signaal zal zeker doorgegeven worden aan de directie en de aanleiding vormen tot verdere verbeteringen in ons ziekenhuis.

Bijkomende informatie

Vertegenwoordiger / Vertrouwenspersoon

Vertegenwoordiger

Wil jij dat iemand jouw rechten als patiŽnt opneemt als je dat zelf niet meer kan?

Je kan een vertegenwoordiger aanduiden die jouw rechten als patiŽnt uitoefent in jouw naam als je het zelf niet meer kan.

Dat onderscheidt de vertegenwoordiger van de vertrouwenspersoon die je als patiŽnt alleen maar bijstaat.

download formulier [49 KB - PDF]

Vertrouwenspersoon

Wil je dat iemand je bijstaat in het ziekenhuis om navraag te doen over je gezondheidstoestand?
Wie?
een familielid, een vriend, een andere patiŽnt of elke andere persoon die door de patiŽnt wordt aangewezen
Taak:
De patiŽnt bij staan bij :
-het verkrijgen van informatie over zijn gezondheidstoestand
-bij de inzage van het patiŽntendossier of afschrift ervan
- bij het neerleggen van een klacht

download formulier [60 KB - PDF]
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2017