Godsdienstige en morele bijstand

In beide campussen van AZ Alma wordt uw religieuze en levensbeschouwelijke overtuiging gerespecteerd. U hebt de mogelijkheid het bezoek te vragen van een vertegenwoordiger van uw godsdienst of van een lekenraadgever die een niet-godsdienstige, morele of filosofische opinie vertegenwoordigt.

U vindt de namen en adressen van de personen die ter beschikking staan van ons ziekenhuis in de onderstaande pdf-files.

Pastorale dienst [ 470 KB - PDF]

U kunt ook steeds het bezoek vragen van een andere bedienaar of vertegenwoordiger van uw godsdienst of van een andere lekenraadgever. In dit geval geeft u ons, zijn/haar naam, adres en telefoonnummer. Wij zullen trachten in de mate van het mogelijke aan uw vraag te voldoen.

U kunt ons eveneens laten weten dat u, behoudens nieuw bericht, geen bedienaar of vertegenwoordiger van een eredienst noch lekenraadgever wenst te ontvangen. Hiertoe vult u het formulier in dat u vindt in de onthaalbrochure.

Zo u het formulier niet invult, gaat u ermee akkoord dat uw naam en kamernummer doorgegeven worden aan de ziekenhuispastor, de parochiepriester of zijn aangestelde zo die dit bevraagt aan de onthaaldienst.

Tenslotte moet u weten dat:

  • indien u dit formulier invult, u dit onder gesloten omslag moet bezorgen aan de opnamedienst
  • u niet verplicht bent dit formulier in te vullen,
  • u achteraf steeds van idee kan veranderen en ons dit kan laten weten.

 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2017