Geachte,

In ons ziekenhuis werd contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste één overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten spoedgevallen. Contactregistratie werd ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, foto’s of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst nucleaire geneeskunde).

Daarom dient u zich telkens vóór het ambulant contact (consultatie, bloedafname, foto/scan radiologie of foto/scan nucleaire geneeskunde) eerst aan te melden bij de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis. Na de inschrijving krijgt u een aantal patiëntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Werkwijze :
1. U gaat naar de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis
2. U meldt zich aan via de kiosk met uw identiteitskaart.
    - Als uw gegevens nog correct zijn en u hebt reeds een afspraak zal u patiëntenetiketten ontvangen om aan de betrokken zorgverstrekker te overhandigen.
    - Indien uw gegevens onvolledig of niet correct zijn, of wij hebben nog bijkomende vragen krijgt u een etiket met een nummer op. U neemt plaats in de wachtzaal. Als op het televisiescherm uw ticketnummer verschijnt, dan gaat u naar het aangegeven loket.
3. U gaat naar uw afspraak (consultatie, onderzoek (scan/foto) en/of bloedafname)
4. U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Indien u zich niet aanmeldt met een identiteitskaart zal u ook tevens een etiket krijgen om u aan te melden bij een medewerker van dienst Inschrijvingen

Mogen wij u vragen om 20 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn ? U moet rekening houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om u in te schrijven.

patienten - ondersteuning -ombudsdienst/feedback

Feedback geven

In AZ Alma zijn dagelijks 120 artsen, 1.290 medewerkers en 125 vrijwilligers aan de slag om onze patinten met de beste zorgen te omringen. Daarvoor zetten we ons 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 in.

Maar het kan altijd beter en misschien heeft u wel een idee of een voorstel om ons mee te helpen onze zorg nog te verbeteren. Of misschien wilt u gewoon een (leuke) ervaring meedelen over uw verblijf of dat van een familielid in AZ Alma?

Aarzel dan ook niet om onderstaand formulier in te vullen, wij zorgen ervoor dat uw boodschap op de juiste plaats terecht komt. En als u ons uw e-mailadres bezorgt, hoort u nog van ons! Beloofd!

Ik wens een positieve ervaring over AZ Alma mee te delen
Ik heb een verbetervoorstel/idee voor AZ Alma
Ik wil een klacht melden

Mijn ervaring/verbetervoorstel/idee heeft betrekking op:

infrastuctuur (binnen/buiten)
opnameformaliteiten en -service
wachttijd
zorgverlening: artsen, verpleegkundigen, paramedici (ergo, kine, logo), psychologen, sociale dienst
voeding
schoonmaak
communicatie
ontslag
facturatie
andere

Bijkomende informatie

Deze informatie is nodig om uw ervaring of verbetervoorstel/idee correct te kaderen.
De vakjes met een (*) zijn verplicht in te vullen.

Dagziekenhuis 12 Pijnkliniek
Dagziekenhuis 13 Chirurgie
Dagziekenhuis geriatrie
Dagziekenhuis pediatrie
Dienst Pathologische anatomie
Dienst Patientenbegeleiding
Geriatrie 41
Geriatrie 42
Geriatrie 43
Geriatrie 44
Hartbewaking en beroertezorg
Intensieve zorg
Labo klinische biologie
Materniteit
Medische beeldvorming
Mobiele equipe / Algemene waak
Neonatologie
Nucleaire geneeskunde
Operatiekwartier
Pediatrie
Preoperatief consult
Revalidatiecentrum
SP Locomotorisch
SP Neurologie
Spoedgevallen
Verloskwartier
ZE 22 Beweging
ZE 23 Kort verblijf
ZE 24 Dagziekenhuis onco en interne
ZE 32 Hart, vaat en endocrinologie
ZE 33 Ademhaling en oncologie
ZE 34 Spijsvertering
ZE 31 Zenuwstelsel

laatste wijziging 23/06/2017
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2017