Medische Beeldvorming

De dienst Medische Beeldvorming van AZ Alma is op 8 december 2015 overgeschakeld naar een volledig digitale distributie van beelden en verslagen, en dit zowel in campus sijsele als in campus eeklo.

U hebt als patiŽnt voortaan de mogelijkheid om uw beelden medische beeldvorming te raadplegen via het patiŽntenportaal.
U kunt dit portaal bereiken via https://vna.azalma.be/PatientPortal.

Als patiŽnt krijgt u bij aanmelding aan het onthaal van de dienst Medische Beeldvorming een vignet met de onderzoekscode. Via het patiŽntenportaal kunt u door aanmelding met uw geboortedatum, deze onderzoekscode en een captcha code uw onderzoeken bekijken in de beeldenviewer.

Dit betekent dat u na het beŽindigen van het onderzoek niet meer moet wachten op de afgedrukte beelden / CD / verslag.

Het staat u als patiŽnt vrij deze code aan andere zorgverstrekkers te bezorgen die nut kunnen hebben bij uw verdere behandeling (vb. kinesist, doorverwijzing naar een arts-specialist).

U kunt eveneens via de CoZo HUB uw eigen beelden raadplegen.

 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2017