Praktische informatie
Waarvoor kunt u in het geriatrisch dagziekenhuis terecht?
De Opname in het geriatrisch dagziekenhuis's
De programma's
Brochures
Presentaties

Praktische informatie

Ligging:
campus eeklo - Moeie 18 - 9900 Eeklo
Verantwoordelijke verpleging geriatrisch dagziekenhuis:
09 376 05 88
Verantwoordelijke geriater:
Dr. Baeyens Hilde

Waarvoor kunt u in het geriatrisch dagziekenhuis terecht?

"Adding life to years, not years to life"
Leven toevoegen aan de jaren, niet jaren aan het leven

Bovenstaande stelling is de voornaamste doelstelling van de dienst geriatrie. Het dagziekenhuis geriatrie is een belangrijke troef om deze stelling te realiseren voor mensen die thuis of in een rusthuis verblijven.

Het geriatrisch dagziekenhuis komt aan de specifieke noden van de geriatrische patiŽnt tegemoet. Zelfs soms in die mate dat een opname in het ziekenhuis of in een Woon- en Zorgcentrum kan worden vermeden of uitgesteld.

In het geriatrisch dagziekenhuis wordt een multidisciplinaire aanpak gehanteerd door een geriatrisch team, onder leiding van een geriater. Deze aanpak in combinatie met de toegang tot technische onderzoeken biedt een unieke combinatie en meerwaarde voor de oudere patiŽnt.

Vermagering, slik-, geheugen-, en gedrags-problemen, gang- en mobiliteitsproblemen, afgenomen zelfredzaamheid, incontinentie en polyfarmacie (= inname van > 5 medicaties per dag) zijn allen geriatrische syndromen waar een correcte diagnose van de onderliggende aandoening tot een verbeterde levenskwaliteit kan leiden.

De aanpak van deze geriatrische syndromen kan op een ambulante manier gebeuren in het geriatrisch dagziekenhuis. Ook de klassieke dagbehandelingen en revalidatie maken deel uit van het geriatrisch dagziekenhuis.

Opname in het geriatrisch dagziekenhuis

Indien u naar het dagziekenhuis geriatrie dient te komen (ongeacht het programma), zorg er dan voor dat u de volgende zaken bij u heeft:

  • Verwijsbrief van de huisarts, relevante verslagen en onderzoeken
  • SIS-kaart
  • Identiteitskaart
  • Bloedgroepkaart (bij transfusie)
  • Medicatielijst ťn uw medicatie voor ťťn dag
  • Dagkledij
  • Goed schoeisel (geen inschuivers)
  • Bril
  • Kunstgebit
  • Stok / Loopkader / Rolstoel (indien van toepassing)

De programma's

Assessment en therapie-programma

De huisarts
Uw huisarts neemt contact op met de geriater die verantwoordelijk is voor het dagziekenhuis. Na onderling overleg wordt beslist of de patiŽnt eerst op raadpleging komt, dan wel direct op het dagziekenhuis wordt gezien. Deze voorafgaande afspraak is belangrijk om een vlot verloop van de dag te garanderen. Indien niet alle onderzoeken op ťťn dag kunnen gebeuren, zal een tweede dagopname voorgesteld worden.

Inschrijving
U meldt zich bij aankomst in het ziekenhuis eerst aan bij de opnamedienst (naast het onthaal). De opnamebediende zal vragen naar de naam van uw huisarts. Vermeld steeds de correcte naam. Daarna zal u begeleid worden naar het dagziekenhuis zelf. 's Middags kunt u er de maaltijd gebruiken.

Mantelzorger
Het is belangrijk dat het team van de geriatrie, bij opname, in contact kan komen met ťťn belangrijke mantelzorger van de patiŽnt (vb. echtgeno(o)t(e), kinderen, kleinkinderen, buur). Het is aangewezen dat deze mantelzorger zich, samen met de patiŽnt, aanmeldt bij de verantwoordelijke verpleegkundige van het dagziekenhuis. Vaak zal aan de mantelzorger bijkomende informatie gevraagd worden i.v.m. de patiŽnt (ca. 30 min.)

Ontslag naar huis
Net voor uw vertrek worden de resultaten, voor zover gekend, met u en de mantelzorger besproken onder leiding van de geriater. U krijgt een voorlopig verslag mee voor de huisarts en de nodige voorschriften. Zo nodig, krijgt u een controle-afspraak of wordt een volgende afspraak geregeld.

Revalidatieprogramma

Dit programma kan opgestart worden om uw terugkeer naar huis te bespoedigen. De opstart gebeurt steeds in overleg met u, uw familie en de huisarts. Het is ook mogelijk dat uit de onderzoeken op het geriatrisch dagziekenhuis is gebleken dat revalidatie aangewezen is om uw zelfredzaamheid te herwinnen. De duur van de behandeling is normaal gezien beperkt tot 2 maanden.

Inschrijving
De eerste maal dat u komt naar het dagziekenhuis voor het revalidatieprogramma, dient u zich in te schrijven bij de opnamedienst van het ziekenhuis. Daarna gebeurt dit automatisch.

Parkeerplaatsen
Voor revalidatiepatiŽnten van het dagziekenhuis zijn achteraan speciale parkeerplaatsen voorzien. U volgt het bordje spoedgevallendienst, rijdt er vervolgens voorbij en bij de witte containerbouw vindt u een aantal voorbehouden plaatsen terug.

Brochures

Presentaties

 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2017