Geachte,

In ons ziekenhuis werd contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste ťťn overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten spoedgevallen. Contactregistratie werd ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, fotoís of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst nucleaire geneeskunde).

Daarom dient u zich telkens vůůr het ambulant contact (consultatie, bloedafname, foto/scan radiologie of foto/scan nucleaire geneeskunde) eerst aan te melden op de dienst inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis, zowel in campus eeklo als campus sijsele. Men zal u daar inschrijven in het administratief systeem. Na de inschrijving krijgt u een aantal patiŽntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Werkwijze :
1. U gaat naar de dienst inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis
2. U neemt een ticket en u neemt even plaats in de wachtplaats. Op het ticket staat een ticketnummer.
3. Als op het televisiescherm uw ticketnummer verschijnt, dan gaat u naar het aangegeven loket
4. U bent ingeschreven in ons administratief systeem ťn u krijgt een aantal etiketten mee
5. U gaat naar uw afspraak (consultatie, onderzoek (scan/foto) en/of bloedafname)
6. U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Mogen wij u vragen om 20 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn ? U moet rekening houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om u in te schrijven.

Teams en Centra

Centrum Borstziekten
In ons Centrum Borstziekten werken de verschillende artsen en medewerkers intens samen zodat de diagnose van een borstprobleem en de behandeling ervan snel en in de, voor u en uw gezin, meest gunstige omstandigheden kunnen verlopen.
Pijnkliniek
In de pijnkliniek wordt pijnbehandeling aangeboden bij patiŽnten met rug- en nekpijn, al dan niet uitstralend in een lidmaat, alsook aan patiŽnten met chronische pijn van diverse oorsprong.
Maatjes in Balans
Een actieve aanpak van overgewicht bij kinderen
Rookstopbegeleiding
De rookstoptraining wil u motiveren en ondersteunen zodat u het roken kan laten. Deze begeleiding kan in groep of individueel en gebeurt door een erkende tabakoloog. Hierdoor is een terugbetaling van de consultaties mogelijk.
Voedings- en dieetconsultatie
Steeds vaker worden we gewezen op het belang van een gezonde en evenwichtige voeding. Maar wat is een gezonde voeding precies? Iedereen lijkt er wel een mening over te hebben en vaak worden tegenstrijdige zaken verteld. In deze situatie kan de diŽtiste u helpen.
Palliatief Support Team
Palliatieve zorg is een geheel van nauwgezette comfortzorgen aan patiŽnten met een levensbedreigende ziekte tijdens of na de behandeling van hun aandoening. Vanuit een multidisciplinair samengesteld team willen wij een adequate Ďop maat van de patiŽntí zorg bieden aan patiŽnt en zijn directe omgeving. We willen tegemoet komen aan alle aspecten van zijn mens-zijn met name zorg voor de lichamelijke, psychische, sociale en spirituele behoeften.
Operatieve obesitasbehandeling
Bij obesitas kan een chirurgische ingreep een oplossing bieden om een blijvend gewichtsverlies op lange termijn te realiseren. Deze chirurgische ingrepen zijn enkel aangewezen bij ernstige obesitas (BMI>40 of BMI>35 met diabetes, therapieresistente hypertensie of slaapapneusyndroom).
Diabetescentrum
AZ Alma beschikt op beide campussen over een diabetescentrum, waarin een team aan de slag is om patiŽnten met diabetes te begeleiden. Dit diabetesteam is een multidisciplinair team samengesteld uit artsen, verpleegkundigen, voedingsdeskundigen en een podoloog. Meer over diabetes, het team en de verzorging leest u hier.
Multidisciplinair pijncentrum (MPC)
Onze doelstelling is om patiŽnten die lijden aan subacute en chronische pijn diagnostisch en therapeutisch te behandelen volgens de principes van het biopsychosociaal model. Wij beschikken hiervoor over een multidisciplinair team dat samen met u op zoek gaat naar mogelijke oorzaken en antwoorden.
MS/ALS Expertisecentrum Oost- en West- Vlaanderen
Sinds 1 april 2009 is AZ Alma erkend als gespecialiseerd centrum voor chronische MS/ALS patiŽnten in Oost- en West- Vlaanderen.
Er zijn 6 erkende centra in BelgiŽ waarvan 4 in Vlaanderen, waar vanuit een gespecialiseerd ziekenhuis ondersteuning wordt geboden aan Woon- en Zorgcentra in de zorg voor MS/ALS patiŽnten.
Revalidatiecentrum
AZ Alma beschikt op beide campussen over een uitgebreid revalidatiecentrum.
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2017